İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.03.2024 ALINAN KARARLAR

01.03.2024 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2024 TARİHLİ MART AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. 02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan derece değişikliğine ait III Sayılı Dolu Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. İlçemizde bulunan Aymas galericiler sitesi içerisinde yeteri kadar boş dükkân olmadığından Ovaeymir Mah. Muğla Bulvarı No:188/A adresinde açılmak istenen işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi talebinin görüşülmek üzere Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. Efeler İlçesi Danişment Mahallesi 121 ada 1 ve 2 parsellerde imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesinde yer alan Serbest Nizam koşullu konut alanlarında; 08.09.2013 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16.Madddesinin 55.Bendinde yer alan “Serbest Nizam” koşulu tanımı, 25.07.2019 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile kaldırılmış olup, konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesinin 20.08.2020 tarih ve 156151 sayılı görüş yazısında, Serbest Nizam koşullu alanlarda imar planı değişikliği ile yeni nizam belirlenmesi gerektiği belirtildiğinden, Serbest Nizam yapılaşma koşullu imar adalarında yapı nizamı belirlenmesi amaçlı1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı mecliste okunmuş olup, incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
  6. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 262 Ada 2 1 Parselde İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6410 Ada 2 1 Parselde İmar Plan değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. G. Dışı : İstiklal Mahallesi Poligon Bulvarı Yeni Yapılmakta Olan Parka Doç.Dr. Sinan Ateş İsminin verilmesi hususunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.