İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ RUHSAT İŞLEMLERİ

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ AÇILMASI HALİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK MESAFE KOŞULU

            Umuma Açık İstirahat ve eğlence yerlerinden (İçkili Yer, Kahvehane, Kıraathane, Oyun Yeri,) açılması halinde; Resmi ve Özel Okul binalarından ve İlk Orta öğretim Öğrencilerinin şube dışı Öğrenci Yurtları ile Anaokullarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerekli olup, Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okulları dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmamaktadır. Ancak Özel Öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER (GERÇEK KİŞİ İÇİN)
 1. Efeler Belediyesinden Borcu Yoktur yazısı
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. Sağlık Raporu (Bulaşıcı Hastalığı Yoktur İbaresi Olacaktır.)
 4. İkametgâh Belgesi
 5. Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Sicil Kaydı
 6. Kira Kontratı (Tapu sahibi ile yapılmamış ise vekâletname alınacaktır. Hisseli tapularda hisse sahiplerinin tamamının imzaları ya da muvafakatleri olacaktır.)
 7. Tapu Fotokopisi - İskân Ruhsatı Fotokopisi (Yapı kullanma izin belgesi)
 8. İmar Plan Örneği (Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)
 9. Kat Maliklerinden Muvafakatname. (Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması.)
 10. Asayiş ve Güvenlik Yönünden Kolluk Kuvveti Görüşü (Müdürlüğümüz Tarafından yazı ile görüş alınacaktır.)
 11. İşyeri Mesafe Krokisi (Müdürlüğümüz Tarafından Hazırlanacaktır.)
 12. Oda Kayıt Belgesi – Oda Sicil Tasdiknamesi
 13. Vergi Levhası Fotokopisi (Mükellefiyeti bulunanlardan diğer işletmeleri için yoklama fişi düzenlenecektir.)
 14. İtfaiye Raporu (Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından Alınacaktır.)
 15. Yangın Tüpü Fatura Fotokopisi (İşyeri Adresini Belirten)
 16. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 17. İki Adet Mavi Kapaklı Dosya
 18. Çalıştırılacak Personel İçin İstenecek Belgeler;

a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

b) Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Sicil Kaydı

c) Sağlık Raporu

 

 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER (ŞİRKETLER İÇİN)
 1. Efeler Belediyesinden Borcu Yoktur yazısı
 2. Kuruluş İlanı (Ticaret Sicil Gazetesi)
 3. İmza Sirküleri – Karar Defteri
 4. Ticaret Odası Sicil Belgesi - Ticaret Odası Kayıt Belgesi
 5. Vergi Levhası (Mükellefiyeti bulunanlardan diğer işletmeleri için yoklama fişi düzenlenecektir.)
 6. İtfaiye Raporu (Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından Alınacaktır.)
 7. Yangın Tüpü Fatura Fotokopisi (İşyeri Adresini Belirten)
 8. Kat Maliklerinden Muvafakatname. (Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması.)
 9. Asayiş ve Güvenlik Yönünden Kolluk Kuvveti Görüşü (Müdürlüğümüz Tarafından yazı ile görüş alınacaktır.)
 10. İşyeri Mesafe Krokisi (Müdürlüğümüz Tarafından Hazırlanacaktır.)
 11. Tapu Fotokopisi - İmar Plan Örneği (Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünden Alınacaktır.)
 12. İskân Ruhsatı Fotokopisi (Yapı Kullanma İzin Belgesi)
 13. Kira Kontratı Tapu sahibi ile yapılmamış ise vekâletname alınacaktır. Hisseli tapularda hisse sahiplerinin tamamının imzaları ya da muvafakatleri olacaktır.)
 14. Sorumlu kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 15. Sorumlu kişinin Sağlık Raporu (Bulaşıcı Hastalığı Yoktur ibaresi olacak)
 16. Sorumlu kişinin İkametgâh Belgesi
 17. Sorumlu kişinin Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Sicil Kaydı
 18. Çalıştırılacak Personel İçin İstenecek Belgeler;

a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

b) Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Sicil Kaydı

c) Sağlık Raporu (Bulaşıcı Hastalığı Yoktur ibaresi olacak)

 

 

CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 1. Dilekçe (Müdürlüğümüzden Alınacaktır.)
 2. Ses Ölçüm Raporu (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Alınacaktır.)
 3. 2 Adet Fotoğraf (Şirketlerden İstenmez)

 

MESUL MÜDÜR BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 1. Mesul Müdür olmak isteyen kişiye ait müracaat Dilekçesi (Müdürlüğümüzden Alınacaktır.)
 2. İşyeri sahibinin mesul müdürlük için noter tasdikli vekâletname.
 3. Karar Defteri (Şirketler için)
 4. Nüfus Cüzdan Sureti
 5. Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalığı yoktur ibaresi olacaktır.)
 6. İkametgâh Belgesi
 7. Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Sicil Kaydı
 8. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
©2023 Efeler Belediyesi.