İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

Etüt ve Proje Müdürlüğü

Müdür V.
Muttalip ÖZSEMERCİ
Telefon 0 256 444 80 09 - 1338
E-Posta efemasa@efeler.bel.tr
Adres Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri

 • Efeler Belediyesinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri olmak üzere mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri hazırlamak, hazırlatmak,
 • Belediye kanununun 14 ve 75. maddelerine göre diğer kurum veya kuruluşların mülkiyetinde olup belediyeye tahsis edilen yapılarla ilgili projeler hazırlamak, hazırlatmak.
 • Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda proje hazırlamak,
 • Uygulanması düşünülen projelerin anlatımını yapmak ve bu konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak
 • Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve eşgüdüm sağlamak,
 • Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak. Bu amaçla ihaleler gerçekleştirmek, muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak,
 • Müdürlük faaliyetleriyle ilgili konuların gerçekleştirilmesi için yetkili Resmi Merci, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, dernekler ile protokoller yaparak, ortak programlar, yatırımlar, projeler geliştirmek. Bu konularla ilgili Belediyenin yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini takip etmek ve neticelendirmek,
 • Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak,
 • Proje yarışmaları düzenlemek, diğer müdürlükler tarafından düzenlenecek yarışmalara destek vermek.
 • Kentsel tasarım yönünde çalışmalar yapmak ve yaptırmak, projeler geliştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi ilgili meslek örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,
 • Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, fuar, seminer ve toplantılara katılımı sağlamak veya bu konularda seminer ve toplantılar düzenlemek,
 • Avrupa Birliği’nce; üye ve aday ülkelere veya üçüncü ülkelere sağlanan fon-hibe destek kredileri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak, AB kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlarca sağlanan fon-hibe destek kredilerine ilişkin projeler oluşturmak,
 • İhtiyaç duyulan kültürel, sosyal, ekonomik vb. konularda araştırma yapmak, raporlamak,
 • Proje fikirlerinin halktan da alınabileceği yapıyı oluşturmak, analizini yapmak,
 • Stratejik planlamaya göre bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
 • Her yıl belediyenin stratejik planı ve performans programını gözden geçirerek, hedef ve stratejiler doğrultusunda müdürlüklerin yapacağı yatırım ve faaliyetlere göre yıllık faaliyet planı hazırlamak

Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN

ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Talep ve Şikâyetler

Efe Masa

Kişilerin ve yazılı dilekçeleri varsa ekleri

(Şahsen, Telefon 444 4009. Alınan talep ve şikâyetler ilgili müdürlüklere bildirilerek havale edilir. Sonuç vatandaşa e-Posta ya da telefon ile iletilir.

5 Gün

2

Evrak Kaydı

Her türlü Gelen-Giden Evrak

10 Dk.

3

Kurum İçi ve Dışarıdan Dilekçeler

Kişilerin ve Yazılı Dilekçeleri, Varsa Ekleri

10 Dk.

4

Makama Gelen Evrakların Başkana İmzalattıktan Sonra İlgili Birimlere Dağıtılması

Servisler veya Vatandaşın İlgili Belgeleri

1 Saat

5

Müdürlüğün Yapmış Olduğu Satın Almalara İlişkin Bilgi ve İşlemler

1-Paydaşlar: Dilekçe

2-Kurumlar: Resmi Yazı

7 Gün

6

CİMER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden Gelen Başvurular

5 Gün

7

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Dilekçe ile

15 Gün

8

Avrupa Birliği ve Ulusal
ve Uluslararası Proje, Hibe ve Fon Kaynakları Hakkında Bilgi Verilmesi

Dilekçe ile

2 Gün

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında bazı belge istenilmesi; eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıda yer alan tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ:

İsim: Sibel ERBAŞ

Unvan: Şehir ve Bölge Plancısı

Adres: Yedieylül Mh. İzmir Blv. No:5

Telefon: 444 80 09

E-posta: efemasa@efeler.bel.tr

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

Etüt ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
©2023 Efeler Belediyesi.