İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Müdür V.
İsmail Selçuk KOCABAŞ
Telefon 0 256 444 80 09 –
E-Posta efemasa@efeler.bel.tr
Adres Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri

  • Efeler Belediyesi sınırları içerisinde oluşan evsel katı atıkların (çöplerin) toplanması, katı atık düzenli depolama alanına nakliyesi,
  • Şehir temizliği, cadde ve sokakların süpürülmesi, evlerden çıkan bahçe ve bitki atıklarının toplanması taşınması,
  • Kış aylarında sobalı konutlarda oluşan kül ve cüruf atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve taşınması, haftanın her günü kurulan semt pazar yerlerinin temizliği,
  • Resmi bayramlarda tören alanlarının tören öncesi ve sonrasında temizliği, kurban bayramlarında kurban atıklarının toplanması nakliyesi, konser festival ve fuar alanlarının temizliği, kaza yerlerinin temizlenmesi,
  • Kent içerisinde bulunan tüm konteyner, çöp bidonu, bahçe tipi çöp sepeti, ambalaj kumbarası gibi aparatların temizliği tamiri bakımı, kaynak işleri, boyanması, dezenfeksiyonu, montajı hizmetleri, 
  • Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının planlanması,
  • Atık pil ve akümülatörlerin kaynağında ayrı olarak toplanması geçici olarak depolanması ve taşınabilir üreticileri ve ithalatçıları derneğine teslim edilmesi ve kontrolü işleri ile bu konularda halkı bilgilendirmek, eğitmek çeşitli görsel unsurlar ile duyurular yapmaktır

Müdürlüğümüz; Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde katı atık toplama hizmeti sağlanan bölgelerde; Evsel katı atıkların toplanması, depolama sahasına kadar nakliyesine ilişkin çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların düzenli periyotlar halinde aksamadan yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. İlçemizde üretilen bütün organik ve inorganik atık maddelerinin, kalıntıların, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplayarak katı atık depolama alanına nakletmek, sokak, cadde, bulvar, meydan, mahalle, pazar yerleri, parklar ve benzeri alanları temizlemek, hizmet içi eğitimlerle iş gücümüzü arttırmak, halkımızı aydınlatmak için çeşitli görsel ve yazılı basından yararlanarak duyurular, ilanlar yapmak, çeşitli panel, söyleşi, eğitim vb. oturumlar düzenlemek ve tüm bunları gerçekleştirirken müspet bilimlerin ve mühendisliğin ana ilkelerinden ayrılmadan çalışmak görev ve sorumluluklarımız arasındadır.

Personel Tablosu ve Personel Görev Dağılımı

 * Müdürlüğümüz emrinde toplam 14 adet işçi, 7 adet memur ve 1 adet sözleşmeli personel (Çevre Mühendisi) görev yapmaktadır. Ayrıca 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 318 adet temizlik personeli Efebel A.Ş. bünyesinde (çöp toplama işi, nakli ve semt pazar yerlerinin temizlenmesi) çalışmaktadır. Toplamda Müdürlüğümüz bünyesinde 340 personel görev almaktadır. Temizlik işleri müdürlüğüne çalışan işçi personelin tümüne iş sağlığı ve güvenliği uzmanından gerekli eğitim verilmiş ve eğitim sonunda da sertifikaları verilmiştir.

 Temizlik İşleri Müdürlüğünde Kullanılan Araçlar

 Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak çöp toplama işi, nakli ve semt pazar yerleri ile temizlenmesi işinde kullandığımız araç çeşitleri aşağıdaki gibidir. 8+1 m3 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 15+1 m3 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 6 m3 damperli çöp kamyonu, küçük tip süpürge aracı, büyük tip süpürge aracı, çift kabin pikap, kontrol binek aracı, servis aracı, konteyner yıkama ve dezenfekte aracı, kaldırım süpürme aracı, arazöz, açık kasa kamyonet araçlarımızla çöp toplama işi, nakli ve semt pazar yerleri ile temizlenmesi işini yürütmekteyiz.

Evsel Katı Atıkların Toplanması

 Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçenin tüm mahallelerinden evsel katı atık toplama ve taşıma hizmetini; evsel katı atıkların üretim miktarına, evsel katı atıkların yoğunluğuna ve ihtiyaca göre sistemli bir şekilde sürdürmektedir. Müdürlüğümüz mahallelerde üretilen evsel katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetini; İlçe Temizliği ve Katı Atık Toplama Programı doğrultusunda tüm Efeler İlçesi’nde sistemli bir şekilde sürdürmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz halkın katı atıkların toplanması hususunda bilgilendirilmesi amacıyla çevre ve insan sağlığı faktörleri de göz önüne alınarak bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi, uyarılması amacıyla gerek çeşitli afiş ve pankartlarla, gerekse apartmanların ve konutların dış kapılarına yapıştırılan caddenin/sokağı çöp veya ambalaj atığı çıkarma gün ve saatlerini belirten stickerler ile ayrıca el ilanları ve görsel basın aracılığıyla çalışmalar yapmaktadır. Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğü tarafından ortak bir çalışmaya imza atılarak “Temiz Bir Efeler İçin El Ele” projesini başlatmıştır. Proje kapsamında İlçemizdeki tüm pazarlarda sabah saatlerinde esnaflara çöp poşeti ve el broşürleri dağıtılarak gün sonunda ortaya çıkan meyve ve sebze artıklarını poşetlerinin içerisine koyarak tezgâh açtıkları yere bırakması sağlanmaktadır. Gün sonunda ise Zabıta ekipleri tarafından kontroller yapılarak uygulamaya uymayanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.

Kaynağında Ambalaj Atıkları Toplanması

Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması esastır.

Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarına depolanarak bertarafı yasaktır.

Ambalaj atığı üreticileri bağlı bulundukları belediyenin ambalaj ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve Belediyemizin toplama sistemine vermekle yükümlüdür.

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 24. Maddesinde “Ambalaj Atıklarının kaynağında ayrı toplama – ayırma faaliyetini kendisi veya sözleşme imzaladığı çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma tesisleri ile gerçekleştirir.” denilmektedir.

Bu kapsamda Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı firmalar arasında cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması protokolleri imzalanarak Ambalaj Atığı Toplama Sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Doğada bir cam şişenin 4000 yılda, plastik malzemenin 1000 yılda, pet şişenin 400 yılda yok olduğunu düşünürsek ambalaj atıklarının çevreye verdiği zararın boyutlarını gözler önüne sermiş oluruz.

Örneğin yeniden kazanılarak ekonomiye katılan alüminyumun kullanılması sıfırdan imal edilmesine oranla

Hizmet Standartları

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Evsel Atıkların Alınması

Şifai Başvuru Yeterli (yazılı olarak ta başvurulabilir)

Aynı gün

2

Atık Pillerin Toplanması

Yazılı, e-mail veya şifai başvuru

7 gün içinde

3

Bilgi edinme hakkı

Yazılı Başvuru

15 iş günü içinde

4

Konteyner İlaçlama

Şifai Başvuru Yeterli

2 gün içinde

5

Hak ediş Hazırlanması

Yazılı talep, sigorta ve vergi borcu yazıları, maaş bordrosu, kantar fişleri puantaj

5 gün

6

İş Bitirme Belgesi

Yazılı Talep ve Kesin Kabul Tutanağı

3 gün

7

Konteyner Kaldırılması Talebi

Yazılı Başvuru

15 gün

8

Konteyner Konulması Talebi

Yazılı Başvuru

7 gün

9

Konteyner ile İlgili Şikayet (çöp taşması)

Şifai veya Yazılı Başvuru Yapılabilir

Aynı gün

10

Sokak veya Boş Arsa Temizliği

Yazılı, e-mail veya şifai başvuru

2 gün

11

Çöp ev temizliği

Yazılı Başvuru

Encümen Kararının çıkmasına müteakip 2 gün

12

Temizlik Personeli Hakkında Şikayet

Yazılı veya Şifai Başvuru Yeterli

3 gün

13

Süpürme İşlemi ile ilgili şikayetler

Şifai Başvuru Yeterli

2 gün

14

Konteyner Yıkama

Yazılı veya şifai başvuru

3 gün

15

Hayvan ölüsü kaldırma vb.

Şifai başvuru yeterli

Aynı gün

16

Kurban Satış Yerlerinin Temizliği

Şifai başvuru yeterli

Aynı gün

17

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talepleri

Yazılı, e-mail veya şifai olarak başvuru yeterli

5 iş günü

18

Şikayet ve İstek Talepleri

Yazılı veya şifai başvuru yeterli

5 iş günü

19

Atık Akülerin Toplanması

Yazılı veya şifai başvuru yeterli

5 gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri        : Temizlik İşleri Müdürlüğü                                  

İsim                            : İsmail Selçuk KOCABAŞ                                    

Unvan                         : Temizlik İşleri Müdür V.                                                    

Adres                          : Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                   

Tel                              : 444 80 09 /                                                             

Fax                             : 0 256 227 09 98                                                      

e-posta                       : efemasa@efeler.bel.tr                                                   

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

20170130111849_temizlik-is-akis-semasi(1) 20170130111931_pazar-yerleri-temizlik-semasi(1) çöp toplama programı(1) şehir temizliği ve katı atık yönetmeliği TEMIZLIK-Yonetmelik
©2023 Efeler Belediyesi.