HİZMETLERİMİZ CENAZE İŞLEMLERİ

Acılı Anlarınızda Yanınızdayız

Tatlı bir çığlıkla başlayan hayat, masum bir nefesle tükenir. Vade dolar. Belki de hiç beklenmedik bir anda gelmiştir ölüm. Sevdiklerimizin yokluğu bir kor gibi düşmüştür içimize. Mekânı cennet, yattığı yer nur olsun diye uğurlarken, annemizin, babamızın, ya da en yakınlarımızın defni ile ilgilenmek son bir görev olmuştur üzerinize. İşte bu en acılı gününüzde acınızı paylaşacak yakınlarınızdan biride belediyenizdir. Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü haftanın 7 günü, günün 24 saati Hizmet vermektedir. Siz 188’i aradıktan hemen sonra, cenazeniz bulunduğu yerden alınarak, islami usullere göre yıkanarak kefenlenecek, uygun gördüğünüz camiye götürülecek, cenaze namazı sonrası, önceden kazılmış mezar yerine size tahsis edilen cenaze aracı ile nakli sağlanacak, defin işlemleri ve gereken bütün dini vecibeler özenle ve dikkatle tamamlanacaktır. Tüm bu hizmetler için Mezar yeri ücreti haricinde herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.                                         

ALO  188
İnsan son nefesini nerede vereceğini, son sözünü hangi şehirde söyleyeceğini bilmeden yaşar. Bu son durak, memleketten çok uzak bir şehir de olabilir Son vazifesini memleketinde yapmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye hazırız.  Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nce Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesi belirtilen ücretle karşılığında istenilen şehre cenaze nakil hizmeti de verilmektedir.

Bir Yakınınız Vefat Ettiğinde Yapılması Gerekenler


Evde vefat edenler için:
Vefat eden kişi için öncelikle ölüm raporu hazırlanır. Bu rapor, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden, sağlık ocağı doktorundan, resmi ve özel hastanelerden, tıp merkezlerinden, polikliniklerden, ya da Alo 188 Cenaze hattı aracılığıyla görevli doktordan resmi mühürle ve doktor kaşeli olarak tanzim edilir. Eğer bu rapor bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibi haricindeki diğer belirtilen yerlerden alınmışsa, gerekli görülmesi halinde belediye kurum tabibi tarafından onaylanır.
Hazırlanan ölüm raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne müracaat edilir. Burada görevliler tarafından defin ruhsatı (gömme izin belgesi) ve (cenaze başka bir yere nakledilecekse) nakil belgesi hazırlanır.

Hastanede vefat edenler için:
Hastanede vefat olduğunda, gömme izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir.
Hastane yetkilisinden alınan onaylı defin izin belgesi ile belediye müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır.
Hastanede yatışı yapılmadan (Acil servis) vefat edenler için, doktor raporu ile müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır.

Adli tıp vakaları için:
Belediyeler, sınırları içerisinde meydana gelmiş olan doğal (kalp krizi, kanser, yaşlılık vb. ) ölümlere defin ruhsatı vermek zorundadırlar. Ancak trafik kazası, zehirlenme, intihar gibi adli olaylarda ise savcılık tarafından gerekli araştırmaların yapılıp ondan sonra defin ruhsatı verilmesi gerekmektedir.
Tabibin cenazeyi gördüğü anda şüpheli bir durumla karşılaşması halinde, olayı savcılığa sevk etme yetkisi bulunmaktadır.
Cenazenin işlemleri yapıldıktan sonra, savcılık defin ruhsatı hazırlar. Hazırlanan bu defin ruhsatı ile, defin işlemleri yapılır.
Günlük defin işlemleri;
• Cenaze Yıkama
• Mezar Kazımı
• Defin ve yıkama malzemelerinin temini
• İmam Tahsisi

Gibi hizmetler,   Belediyemiz tarafından ücretsiz verilmektedir.

Ayrıca, yine Efeler Belediyesi sınırları içerisinde Cenaze Nakli Belediyemiz tarafından ücretsiz yapılmaktadır. Belediye sınırları dışına yapılan cenaze nakli hizmeti de Gelir-Ücret tarifesinde belirtilen ücret karşılığında yapılmaktadır.         

Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğümüze ait cenaze nakil ve yıkama, kefenleme araçlarımız mevcuttur. Fakir ve kimsesiz kişilere ait cenazeler ve şehit cenazeleri dışındaki cenazelerin nakil işlemleri için Belediye Meclisi’nin belirlediği ücret tarifesince ücretlendirme yapılır.

Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Mezarlıkların aydınlatılması, güvenliği, bakım ve temizliği, ağaçlandırılması gibi hizmetler Mezarlıklar Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
Efeler merkezinde mevcut iki adet mezarlık alanına 118 adet mezarlık alanının dahil olması ile büyüyen sorumluluk alanımızın yaklaşık toplam alanı 1.280 dönüm olmuştur. Tüm mezarlıkların bakım ve temizlik işleri Mezarlıklar Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Mezarlıklar Müdürlüğü Ücretleri 

 

KEMER MEZARLIĞI ÜCRETLERİ

 

 

 

Defin Anı

 

 

 

 

2.sınıf 1 kişilik betonsuz mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı ücreti)

 

350,00 

 

2.sınıf 1 kişilik betonlu mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı, betonlama ücreti)

 

550,00 

 

2.sınıf çift kişilik betonlu çift katlı mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı, betonlama ücreti)

 

675,00 

 

1. sınıf 2 kişilik aile mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı, betonlama ücreti)

 

4.900,00

 

Çocuk Mezarı (7-14)

 

 

270,00 

 

Fakir (Fakir Adasına defin)

 

 

Ücretsiz

 

Boş Mezar Yeri Alımı

 

 

 

 

2.sınıf 1 kişilik betonsuz mezar (Yer, ruhsat, levha, ücreti)

 

860,00 

 

2.sınıf 1 kişilik betonlu mezar (Yer, ruhsat, levha ve betonlama ücreti)

 

1.320,00 

 

2.sınıf çift kişilik betonlu çift katlı mezar (Yer, ruhsat, levha, betonlama ücreti)

 

1.045,00 

 

1. sınıf 2 kişilik aile mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı, betonlama ücreti)

 

5.530,00

 

TELLİDEDE MEZARLIĞI ÜCRETLERİ

 

 

 

Defin Anı

 

 

 

 

2.sınıf 1 kişilik betonlu mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı ve betonlama ücreti)

 

2.300,00 

 

1.sınıf 2 kişilik mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı, betonlama ücreti)

 

6.800,00 

 

Boş Mezar Yeri Alımı

 

 

 

 

2.sınıf 1 kişilik betonlu boş mezar (Yer, ruhsat, levha ve betonlama ücreti)

 

2.740,00 

 

1.sınıf 2 kişilik mezar (Yer, ruhsat, Ievha, betonlama ücreti)

 

7.130,00 

 

KEMER VE TELLİDEDE MEZARLIKLARINDA ORTAK UYGULANACAK ÜCRETLER

 

 

 

2001 Yılı öncesi satın alınan mezarlar için mezar yaptırma ruhsat ücreti

 

100,00 

 

Daha önce gömülen ve 5 yılı dolduran cenaze üstüne mükerrer defin ücreti(KDV dahil)

 

300,00 

 

ÇEŞTEPE MEZARLIĞI ÜCRETLERİ

 

 

 

Defin Anı

 

 

 

 

2.sınıf I kişilik betonsuz mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı ücreti)

 

350,00 

 

2.sınıf 1 kişilik betonlu mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı ve betonlama ücreti)

 

500,00 

 

1. sınıf 2 kişilik mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı, betonlama ücreti)

 

1.300,00

 

Fakir (Fakir adasına defin)

 

Ücretsiz

 

Boş Mezar Yeri Alımı

 

 

 

 

2.sınıf 1 kişilik betonsuz mezar (Yer, ruhsat, levha, ücreti)

 

690,00 

 

2.sınıf 1 kişilik betonlu mezar (Yer, ruhsat, levha, betonlama ücreti)

 

790,00 

 

1.sınıf 2 kişilik mezar (Yer, ruhsat, levha, betonlarna ücreti)

 

1.680,00 

 

 

 

UMURLU MEZARLIĞI ÜCRETLERİ

 

 

 

Defin Anı

 

 

 

 

2.sınıf 1 kişilik betonsuz mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı ücreti)

 

350,00 

 

2.sınıf 1 kişilik betonlu mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı ve betonlama ücreti)

 

500,00 

 

1.sınıf 2 kişilik mezar (Yer, ruhsat, levha, betonlama ücreti)

 

1.300,00 

 

Fakir ücretsiz (Fakir adasına defin)

 

Ücretsiz

 

Boş Mezar Yeri Alımı

 

 

 

 

2.sınıf 1 kişilik betonsuz mezar (Yer, ruhsat, levha, ücreti)

 

690,00 

 

2.sınıf 1 kişilik betonlu mezar (Yer, ruhsat, levha, betonlama ücreti)

 

790,00 

 

1.sınıf 2 kişilik mezar (Yer, ruhsat, levha, betonlama ücreti)

 

1.680,00 

 

 

 

 

 

OVAEYMİR TEPECİK DALAMA Defin Anı

 

 

 

 

2.sınıf 1 kişilik betonsuz mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı ücreti)

 

300,00 

 

Boş Mezar Yeri Alımı (Yer, ruhsat, levha, kazı ücreti)

 

 

540,00

 

2.sınıf 1 kişilik betonsuz mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı ücreti)

 

400,00 

 

BAĞLI MAHALLE MEZARLIK ÜCRETLERİ

 

 

 

Defin Anı

 

 

 

 

2.sınıf 1 kişilik betonsuz mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı ve betonlama ücreti)

 

200,00 

 

Boş Mezar Yeri Alımı

 

 

 

 

2.sınıf 1 kişilik betonsuz mezar (Yer, ruhsat, levha, kazı ve betonlama ücreti)

 

440,00 

 

TÜM MEZARLIKLARDA ORTAK MEZAR KAZI ÜCRETİ

 

140,00 

 

CENAZE NAKİL ÜCRETLERİ (KM BAŞINA)

 

1,00 

 

ŞEHİR DIŞINA GİDEN CENAZE NAKİLLERİNDE KEFEN TAKIMI ÜCRETİ

 

135,00 

 

CENAZE YIKAMA

 

126,25 

 

TABUT ÜCRETİ

 

 

300,00 

 

Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje dahilinde

 

 

 

MEZAR İNŞAATI YAPAN USTALARDAN ALINACAK YILLIK USTALIK AİDATI

 

650,00 

 

DİĞER

 

 

 

 

Bir mezarın ot temizliği, bakımı ve çiçeklendirilmesi. (Yıllık)

 

340,00 

 

Bir mezarın ot temizliği, bakımı ve çiçeklendirilmesi. (Bayram öncesi)

 

100,00 

 

NOTLAR

 

 

 

 

Şehitliklerdeki mezar ücretsizdir.

 

 

 

 

Çocuk Mezarı (0-7) Ücretsizdir.

 

 

 

 

İlçe sınırlarında cenaze nakli ücretsizdir.

 

Mezar ustaları ustalık aidat ücreti 4 eşit taksitte ödenebilir. 

 

1.Taksit Ocak sonuna kadar

 

 

 

 

2.Taksit Nisan sonuna kadar

 

 

 

 

3.Taksit Temmuz sonuna kadar

 

 

 

 

4.Taksit Ekim sonuna kadar