İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Müdür V.
Mehmet KUN
Telefon 0 256 444 80 09
E-Posta efemasa@efeler.bel.tr
Adres Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri

 • Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin kuvvetli ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla muhtarlara ait bilgileri kayıt altına almak.
 • Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda gelen başvuruları (şikayet, istek, ihbar, görüş ve öneri) almak, ilgili birimlere iletmek, başvuruların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.
 • Muhtarlardan gelen başvurulara 15 gün içerisinde Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların tanımlanmış e-mail adreslerine elektronik posta ile bu cevabı bildirmek.
 • Muhtarlardan gelen başvurulardan, yerine getirilenlerin ve yerine getirilmeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek.
 • İçişleri Bakanlığına sunulmak üzere mevcut başvuruları sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda raporlamak, toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesini, Belediye Başkan Yardımcısının bilgisi dahilinde sisteme işlemek
 • Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Başkanın, muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı, dilek, şikayet, öneri v.b konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.
 • Yürüttüğü işler ile ilgili sürekli veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemlerin yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
 • Sorumluluğu altındaki işler ile ilgili mal ve hizmet alımları için kamu ihale mevzuatına göre gerekli çalışmaları yürütmek, bu kapsamda teknik ve idari şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak.
 • İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak edişlerini onaylamak.
 • Müdürlük bünyesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını ve işlem süreçlerini belirlemek, iş akış şemalarını hazırlamak.
 • Yürüttüğü faaliyetler sırasında Belediye Müdürlükleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla etkin ve verimli işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek.
 • Kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
 • Belediye Başkanı veya bağlı Başkan Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak 

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

DİLEKÇE İŞ AKIŞ ŞEMASI FATUR ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMASI
©2023 Efeler Belediyesi.