İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

İnşaat Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

İnşaat Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

İnşaat Ruhsatı İçin Gerekli Genel Evraklar 
 1. Efeler Belediyesi Y. Ruhsat Belge Kontrol Formu
 2. Resmi İmar durumu belgesi (Aslı - Güncel) (İmar Durumu Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar listesi alttadır.
 3. Yönetmelik seçmek için taahhütname ve belgesi
 4. Kentsel Dönşüm Varsa Evrağı-Yıkım İzni
 5. Arsa vasıflı tapu (Son haliyle) ve Takyidat Belgesi
 6. Kadastral Çapı ve Aplikasyon Krokisi
 7. Yapı Aplikasyon, su basman vizesi uygulama tutanağı
 8. Sit alanında ise Kurul Kararı (Gerekiyor ise)
 9. Tüm tapu iştirakçilerinin Emlak Beyan Sureti/ TC  si
Yapı Denetimine Ait Belgeler
 1. Yapı Denetim İzin Belgesi
 2. Yapı Denetim Taahhütnamesi
 3. Yapıya İlişkin Bilgi Formu
 4. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 5. Yapı Denetim Hizmet Bedeli Dekontu Aslı
 6. Yapı Denetimi Yetkilisi, İmza Sirküsü
 7. Temel ve subasman vizesi yaptırmak için taahhütname
 8. Proje Kontrol Formu
 9. İstinat Duvarı Gerekmiyorsa Taahhütnamesi
Müteahhide Ait Belgeler
 1. Müteahhit Ticaret Odası Sicil Belgesi (Aslı),                                       
 2. Müteahhit Sorgulaması - Verği Levhası                               
 3. Yapı Müteahhidi Sorumluluk Taahütnamesi                                      
 4. Mal Sahibi Müteahhitlik Sorumluluk Taahhütn.                               
 5. Yapı Sahibi ve Müteahhididin Yapım Sözleşmesi (Noterden)                                    
 6. Müteahhit Firma Yekilisinin yetki Belgesi, İmza Sirküsü                               
 7. Damga Vergisi Dekontu Aslı                                      
 8. Şantiye şefinin oda kayıt belgesi/ İkemetgahı                                  
 9. Şantiye Şefi-Müteahhit Sözleşmesi                                      
 10. Şantiye Şefi Taahhütnamesi-kaç iş olduğu sorgulanacak 
Mimari Proje
 1. Mimari proje  (………… Takım) (CD)                                         
 2. Mimarın Yönetmelik Taahhütnamesi                                   
 3. Mimarın Proje Müellifi Taahhütnamesi
Betonarme Proje
 1. Betonarme proje  (………… Takım) (CD)                                
 2. Statik Hesaplar  (………… Takım)                               
 3. İnşaat Müh Proje Müellifi Taahhütnamesi
Tesisat Proje
 1. Sıhhi Tesisat proje  (………… Takım)                                        
 2. Kalorifer,Isıtma-Soğutma projesi                                           
 3. Makina Asansör avan projesi  (………… Takım)                                   
 4. Isı Yalıtım Raporu veya Projesi(……… Takım)                                      
 5. Makine Müh Proje Müellifi Taahhütnamesi
Elektrik  Proje
 1. Elektrik  Proje ( …….…. Takım)                                  
 2. Elektrik Asansör avan projesi  ( ………... Takım)                                 
 3. Elektrik Müh  Proje Müellifi Taahhütnamesi
JEOLOJİK JEOTEKNİK ZEMİN ETÜDÜ
 1. Zemin etüt raporu                                        
 2. Jeoloji Müh Proje Müellifi Taahhütnamesi                                        
 3. Jeofizik Müh Proje Müellifi Taahhütnamesi
İmar Durumu Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar
 1. Güncel tapu kaydı (Tahkikat’lı)
 2. Aplikasyon krokisi

             -Kentsel dönüşüm varsa Kadastro Müdürlüğünden

             -Kentsel dönüşüm yoksa LİHKAB Bürolarından

 1. Kanal kotu (BŞB Aski Müdürlüğünden)
 2. Yol kotu (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Servisi)
 3. Kentsel dönüşüme giriyorsa riskli yapı tespit formu

NOT: İmar durumu müracaatı yaparken tapu sahibi ya da vekili başvurabilir.

©2023 Efeler Belediyesi.