İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Müdür V.
Ali Kadir AÇIK
Telefon 0 256 444 80 09
E-Posta efemasa@efeler.bel.tr
Adres Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği Efeler Belediyesi aleyhine açılan ve Efeler Belediyesinin açmış olduğu davalarda, Belediye Başkanını temsilen davaların takip edilmesi, Efeler Belediyesinin sözleşmeden doğan alacaklarının tahsil edilmesi amacı ile Belediye Başkanını temsilen İcra Takip işleminin yürütülmesi, Belediye içinde ihtiyaç olunan durumlarda, konularla ilgili Hukuki mütalaa verilmesi görevlerini yerine getirmektedir. 

Hizmet Standartları

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Dava ve İcra Takibi Açma

Belediyece üçüncü şahıslar aleyhine dava ve icra takibi açılması gereken hallerde, ilgili Müdürlük tarafından tüm bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından onaylı gelen dosya hakkında görevli Avukat tarafından yasal işlem başlatılır.

Gerek duyulan hallerde gerekçeleri ve ilgili bilgi ve belgeleri eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından olur alınmak kaydıyla dava açılabilir.

Yasal süresi içerisinde

2

Dava Takibi Yapılması

Gerek Belediye aleyhine gerek ise Belediye tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılan davaları yasal mevzuat kapsamında takip etmek

Yasal süresi içerisinde

3

Hukuki Görüş

Müdürlükler tarafından yetki ve sorumluluk alanlarında mevzuatın uygulanması hususunda sorunla karşılaşılması durumunda Hukuki görüş verilir.

5 İş günü

4

Mahkeme Kararlarının Bilgilendirmesi

Verilen Mahkeme Kararı bilgi ve gereği için ilgili Müdürlüğe gönderilir.

5 İş günü

5

Mahkeme Kararlarına ilişkin ödemelerin Hesap ve Tahakkuku

Mahkeme Kararları ve İcra Emirleri gereği bütçe tertibinde Müdürlük kaleminde olan ödemelere ilişkin Ödeme Emrini mevzuatın aradığı belgeleri eklemek suretiyle düzenleyip; ödenmek üzere yetkili birime gönderilmesi.

7 iş günü

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri        : Hukuk İşleri Müdürlüğü 

İsim                             : Ali Kadir AÇIK      

Unvan                           : Hukuk İşleri Müdür V.  

Adres                           : Efeler Belediyesi  

Tel                               : 444 80 09

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

20170129181231_hukuk-ismdis-akisi-1 20170129181326_hukuk-ismdis-akisi-2 20170129181329_hukuk-ismdis-akisi-3 20170129181330_hukuk-ismdis-akisi-4 20170129181331_hukuk-ismdis-akisi-5 HUKUK-Yonetmelik
©2023 Efeler Belediyesi.