İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü

Müdür
Tansel ERBAŞ
Telefon 0 256 444 80 09
E-Posta efemasa@efeler.bel.tr
Adres Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri

  • Planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak amacı ile Müdürlüğe kurum içi ve kurum dışı gelen evrakların, dilekçelerin kayıt ve dosyalama ile yazışma, arşiv ve ilgililere dağıtımının yapılması ve cevaplandırılarak sonuçlandırılması,  
  • Birimde görev yapan çalışanların statülerine göre ilgili kanuni ve idari kayıtlarının tutulması, Müdürlük performans programının ve bütçesinin yapılması,  
  • Müdürlükte kullanılan araç ve gereçlerin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınması ile işlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için bu makinaların etkili bir şekilde kullanılması,
  • İmar planına göre yolda, yeşil alanda vb. alanlarda kalan taşınmazlar ile belediye yatırımları için gerekli taşınmazların 5 yıllık imar programına göre kamulaştırılmalarının temini,
  • Belediyeye ait taşınmazların 3194 sayılı İmar kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satış, kiralama ve tahsis işlemleri, bedellerinin tahsili ve tapuda ferahlarının verilmesi,
  • Belediye taşınmazlarında ve ilgili taşınmaz tapu kütüklerine şerh verme şerh kaldırma, İlgili işlemlere kıymet takdiri ve raporlar hazırlama Belediyeye ait taşınmazların kiralama, ecrimisil, tahliye, yer tespiti işlemleri  

Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)

 

1

 

Hisse / sıyrık parsel satışı

 

Dilekçe , tapu fotokopisi , plan örneği , kimlik fotokopisi , emlak beyan değeri, çoklu hisselerde muvafakatname

 

45 iş günü

 

2

 

Şerh kaldırma

 

 

Dilekçe, tapu fotokopisi, şerh kaldırma ödendi makbuzu

 

25 iş günü

 

3

 

Arsa satışı

 

 

Dilekçe, , kimlik fotokopisi

 

60 iş günü

 

4

 

Kamulaştırma

 

 

Dilekçe, tapu fotokopisi

 

60 iş günü

 

5

 

Kiralama talebi

 

 

Dilekçe

 

25 iş günü

 

6

 

 

 

Talep / şikayet

 

Dilekçe

 

15 iş günü

İlk Müracaat Yeri   :  Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü                             

İsim                          : Tansel ERBAŞ                                                                        

Unvan                      : Emlak ve İstimlak Müdürü                                                            

Adres                       : Yedi Eylül Mah. İzmir Bulvarı Efeler / AYDIN                    

Tel                            : 444 80 09                                                                                                              

e-posta                    : efemasa@efeler.bel.tr                                                                                 

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

EMLAK-Yonetmelik
©2023 Efeler Belediyesi.