İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdür V.
Metin ÇELİK
Telefon 0 256 444 80 09
E-Posta efemasa@efeler.bel.tr
Adres Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri

 • Belediyemiz karar organı olan Belediye Meclisi ve Encümeninin 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde belirlenen zamanlarda kesintisiz ve düzenli toplanması sağlanır.
 • Belediyemiz karar organı olan Belediye Meclisinin her ayın ilk haftasında yapacağı toplantılara ait gündemin hazırlanması, Kaymakamlık Makamına sunulması, internet ortamından ilan edilmesi, toplantı gündeminin meclis üyelerine mail atılması, toplantı günü meclis üyelerine telefon ile hatırlatma yapılması sağlanmaktadır. Meclis toplantısında görüşülecek konular çoğaltılarak gündem maddesi sıralamasına göre sekreter altlıklarına takılmak suretiyle hazırlanır ve meclis toplantısında dağıtımı yapılır.
 • Meclis kararlarının açık, anlaşılır ifadeler ve yasal dayanakları ile yazılması, Meclis Divan üyelerine imzalatılması, Başkanlık Makamına tasdike sunulması, alınan kararların yürürlüğe girmesi için 31 Kaymakamlık Makamına sunulması, alınan kararların işlem ifası için ilgili birimlere ulaştırılması ve Meclis karar defterinin yazılması ve divan üyelerine imzalatılması yapılmaktadır. Meclis toplantılarının dijital kaydının alınması sağlanır, ses kayıtları dikte edilerek tutanak haline getirilir ve meclis katip üyelerine imzalatıldıktan sonra arşivlenir.
 • Belediye Encümeninde görüşülecek konuların her hafta Salı günü gündemi oluşturularak Encümen üyelerine dağıtımı sağlanır. Belediyemiz Encümeni her hafta Çarşamba günleri mutat toplantısını yapar. Belediye Encümeninde karara bağlanan evrakların ve karar defterinin yazımı, tamamlanır, üyelere imzaları tamamlatılır ve işlem ifası için ilgili birimlere gönderilmesi sağlanır.
 • Kamu kurum-kuruluşları, vatandaşlar veya kanuni temsilciliklerden Belediyemize gelen tüm evraklar teslim alınarak, yazılı ve elektronik ortamda kaydedilmekte, takip için teslim belgesi düzenlenerek vatandaşa verilmekte, Başkan Yardımcılarından havalesi yaptırılarak evrakın ilgili müdürlüğe zimmet karşılığı günlük olarak teslimi yapılmaktadır.
 • Başkanlık emirlerini yazı şekilde hazırlayarak tüm birimlere dağıtır ve Başkanlık tarafından Müdürlüğe intikal eden teklif, yazı emirleri alır, cevap hazırlayıp ilgili yerlere gönderir.
 • Belediye Meclisi ve Encümen üyelerinin devam devamsızlıklarının takibi yapılarak puantajları hazırlanır, hesaplamaları için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.
 • İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Genel İş ve Yürütümü Teftiş raporlarının teslim alınması, dağıtımı, toplanması ve işlemlerin teftiş dönemi doğrultusunda yapılması sağlanır.
 • İç ve dış yazışmaların takibi ile Belediyenin iş ve işlemlerinde iç koordinasyonu sağlayacak nitelikte genelge veya talimat çıkarılması ile ilgili işlemler yürütülür.
 • Evlendirme akitlerinin yapılmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi sağlanır.
 • Belediye imkânlarıyla verilecek tüm hizmetlere olanak verecek çalışmaları takip ederek katkıda bulunur.

Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 
(EN GEÇ)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Nikâh Başvuru İşlemleri

T.C. Vatandaşları için

  1-) 4 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  2-) Evlenecek çiftlerin Nüfus Cüzdanlarının Asılları

  3-) Aile Hekiminden Sağlık Raporu( Fotoğraflı ve Talasemi Testi yapılmış olacak)

  4-) Çiftlerin 18 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde;

      -17 yaşını bitirenler anne babanın Nüfus cüzdanları ile birlikte başvuru esnasında muvafakatname vermeleri veya gelemeyecek

       durumda olanlar noterden muvafakatname almaları,

      -16 yaşını bitirenler Aile Mahkemesinden almış oldukları evlenme izni kararı

 5-) Kadın boşandıktan veya eşi öldükten sonra 300 gün geçmeden evlenemez. Evlenmek isteyen  bayanlar Aile Mahkemesinden 

       İddet Müddetinin kaldırıldığına dair mahkeme kararı alması gerekmektedir.

 6-) Çiftlerin her ikisi de Efeler Belediyesi sınırları dışında ikamet ediyorsa; çiftlerden herhangi birinin ikamet  ettiği yerin

        Belediyesinden EVLENME İZİN BELGESİ alması gerekmektedir.

7-)  Kızlık soyadını kullanacak bayanlar müracaat esnasında bildirmek zorundadır

8-)  Belediye Meclisinin kararı gereğince nikâh ücretlerinin yatırılması

9-)  Mal ayrılığı talebi olanların noterden yaptırmış oldukları mal ayrılığı sözleşmesi

 

 

 

 

 

 

10 Dakika

 

2

Nikâh Başvuru işlemleri

Yabancı uyruklu kişiler için

  1-)Usulüne uygun Bekârlık Belgesi, Doğum Belgesi ve Pasaport

  2-) Aile Hekiminden Sağlık Raporu( Fotoğraflı ve Talasemi Testi yapılmış olacak)

  3-) 4 adet vesikalık fotoğraf(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

 

20 Dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : 

İsim    : Metin ÇELİK    

Unvan :  Yazı İşleri Müdür V.    

Adres  : 444 8009  

Fax:     

E-Posta : efemasa@efeler.bel.tr            

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

20170130141110_encumen-is-akis-semasi 20170130141539_meclis-is-akis-semasi(3) 20170130141812_evrak-kayit-islemleri-is-akis-semasi 20170130142003_evlendirme-memurlugu-hizmet-standartti YAZIISLERI-Yonetmelik
©2023 Efeler Belediyesi.