İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Müdür
SERKAN FIRTINA
Telefon 0 256 444 80 09
E-Posta efemasa@efeler.bel.tr
Adres Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri

 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Efeler Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, Efeler Belediye sınırları içerisinde bilimsel, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata, kültüre duyarlı, modern, sosyal, çevreci belediyecilik yönünde araştırma yapan ve eğitimine önem veren her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.
 • Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzende kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler ve olaylar için anma törenleri, belirli gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine kültürel ve sanatsal alanlarda ödüllü yarışmalar düzenlemek,
 • Kent halkına geleneksel ve evrensel sanatın çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak,
 • Efeler İlçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik çeşitli dallarda hobi amaçlı kurslar düzenlemek,
 • Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, satılması yönünde çalışmalar yapmak ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olmak,
 • Belediyenin yaptığı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel işlerin tanıtımını ve organizasyonunu yapmak,
 • Kent halkının memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, hedeflenen projelerin verimliliğini arttırmak için faaliyetler düzenlemek,
 • İhtiyaç duyulması halinde veya talep halinde İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekân bulmalarını sağlamak ve bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirmek, kitlelere duyurulmasını sağlamak,
 • Kentte yapılan kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı sağlamak ve katkı sağlamak,
 • Müdürlük faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak amacıyla afiş, davetiye, pankart vb. görsel malzemelerin hazırlatılmasını ve dağıtımını sağlamak gerekirse ulusal veya uluslararası yerel medyada yayınlamak,
 • İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle, kooperatiflerle kültürel sanatsal amaçlı tüm uluslarla ortak çalışmalar yapmak, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak,
 • Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince, Müdürlüğün görev alanı içine giren diğer konularda gerekli çalışmaları yürütmektir.

2. Müdürlüğümüzün Yetkisi: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanı’nca veya meclis tarafından kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde hizmetin ve görevin gerekliliklerine uygun olarak yapmaya görevli, sorumlu ve yetkilidir.

3. Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle görevli ve sorumludur. 

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

BÜRO GÖREVLİSİ+(2) EVRAK KAYIT VE ARŞİV GÖREVLİSİ+(1) GENEL HİZMETLER GÖREVLİSİ+ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ+(1) HARCAMA YETKİLİSİ+ kamu-ihale-sozlesmeleri-20170129165956 KULTURVESOSYALISLER-Yonetmelik MEMUR+ MÜDÜR+ PİYASA FİYAT + ŞOFÖR+ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ(2) (1) TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ+ TEKNİK HİZMETLER GÖREVLİSİ+ TİYATRO YÖNETMELİĞİ(2)
©2023 Efeler Belediyesi.