İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

29.04.2024

02.05.2024 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/05/2024 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16.00’DE

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 

  1. Zabıt özetinin okunması.
  1. Çiftçi Malları Koruma Meclisine ve Murakabe Heyetine üye seçimi.
  1. 2023 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabı Cetvellerinin görüşülmesi.
  1. Harcama giderleri Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği bütçesinden karşılanmak üzere, “Bugünün Gençleri Geleceğin Mesleki Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek olan yurt dışı seyahatine personel görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
  1. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Yatırım Teşvik Belgesi talebinde bulunmaya ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne beyan ve taahhütname verilmesi için Belediye Başkanı’ na yetki verilmesi.
  1. Tarihi Kentler Birliğine üye seçimi.
  1. Ege Belediyeler Birliği üye seçimi.
  1. Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği üye seçimi.
  1. Belediye avukatlarına vekâlet verilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
  1. İlimiz Efeler İlçesi Orta Mahallesi 1232 ada 172 parsel nolu taşınmazlarda trafo alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 

 

 

Anıl YETİŞKİN

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.