İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.10.2023 ALINAN KARARLAR

02.10.2023 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.10.2023 TARİHLİ EKİM AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. 02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’ inci Maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. 08.2017 Tarih ve 197 Sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen İçkili Alan Bölgesine ilave edilmesi ve güncellenmesi husususun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Esnaf ve Pazar Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından nihai faydalanıcı olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi’nde; proje koordinatörü olarak Sedat AKKIN adlı personelin asil, Ayfer GÜNDÜZ adlı personelin yedek olarak belirlenmesine, Kurtuluş Mahallesi 2041 Sokak No.2 adresinde bulunan ve belediyemiz tarafından kiralanan taşınmazın 5 yıl boyunca Dijital Gençlik Merkezi olarak faaliyet gösterecek proje uygulama yeri olarak belirlenmesine ve proje kapsamında kurulumu yapılacak Dijital Gençlik Merkezi'nin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına Belediye olarak tüm sorumlulukları yerine getirileceği ve ilgili tüm tedbirlerin alınacağının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. 185 nolu Orman Kadastro Başmühendisliğinin 2023 yılı iş programında buluna Aydın İli, Efeler İlçesine Bağlı Tepeköy Mahallesi çalışma alanı sınırları içinde 6831 Sayılı Orman Kanununa göre tahdidi yapılmış ormanların aplikasyonu ve 2/B uygulaması ile sınırlandırma sırasında orman olduğu halde orman sınırları dışında kalan ormanların kadastrosu ve bu ormanlarda da 2/B uygulaması çalışmalarına görev yapmak üzere; Mehmet YILDIRIM asil, Mehmet ÖZTÜRK yedek bilirkişi olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Efeler Belediyesine ait 2024 yılı Performans Programı görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Efeler Belediyesince 2023 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesine ekleme yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. 2024 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesinde yer alan Katı Atık Ücretinin görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. 2024 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesi görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi 2195 ada 1 parselde bulunan taşınmazların, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca satışına veya 10 yıla kadar kiralama işleminin yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 11. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1584 ada 8 parselde, 4.645,14 m⊃2; yüzölçümlü taşınmazda Belediyemize ait 33,42 m⊃2;’ ye tekabül eden 557/77419 paylı hissenin Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri hakkında yönetmeliğin ön ve kesin tahsisi ile süresi başlıklı 6. Maddesine göre 2 (iki) yıl süre ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisine ve bununla ilgili protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2332 ada 1 parsel nolu taşınmazlar yürürlükte bulunan Aydın Büyükşehir Belediye meclisi tarafından 15.06.2023 tarih ve 189 sayılı karar ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Eğitim Alanında yürürlükte bulunan UİP¬-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 13. İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 1401 ada 8 parsel nolu taşınmaz yürürlükte bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13.07.2023 tarih ve 239 sayılı karar ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sosyal Tesis Alanında yürürlükte bulunan UİP¬-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 14. İlimiz, Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi 6191 ada 18 parsel nolu taşınmazlar yürürlükte bulunan Aydın Büyükşehir Belediye meclisi tarafından 13.07.2023 tarih ve 238 sayılı karar ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret Alanında yürürlükte bulunan UİP¬-2130 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 15. İlimiz, Efeler İlçesi, Danişment Mahallesi 121 ada 1 ve 2 parsel ve 128 ada 2 parsel nolu taşınmazlar yürürlükte bulunan Aydın Büyükşehir Belediye meclisi tarafından 10.08.2023 tarih ve 279 sayılı karar ile onaylan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret Alanı, Yol ve Otopark Alanında yürürlükte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 16. Karayolları 28. (Aydın) Şube Şefliği sorumluluk alanında, Aydın Efeler Nazilli karayolu üzerinde bulunan Umurlu mahallesi mevkii geçişlerindeki karayolu, bölünmüş yol, orta refüjlerin peyzaj ve bakım (budama, ot biçim, tankerle sulama vb.) çalışmalarının Efeler Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yürütülebilmesine ve Efeler Belediyesi’ni temsilen ilgili protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

                                                                                         M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.