İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.10.2023 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.10.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16:00’DA

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması. 
 2. Norma uygun olarak hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi. 
 3. 08.2017 Tarih ve 197 Sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen İçkili Alan Bölgesine ilave edilmesi hususunun görüşülmesi. 
 4. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Türkiye Belediyeler Birliği finansmanı ile yürütülen Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesinde Belediye olarak yer almaya ve proje koordinatörü olarak bir asil bir yedek personelin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 
 5. 185 nolu Orman Kadastro Başmühendisliğinin 2023 yılı iş programında bulunan Efeler ilçesi Tepeköy Mahallesi çalışma alanı sınırları içinde 6831 Sayılı Orman Kanununa göre tahdidi yapılmış ormanların kadastrosu ve bu ormanlarda 2/B uygulaması çalışmalarına bir asil bir yedek bilirkişinin seçilmesi hususunun görüşülmesi. 
 6. 2024 yılı Performans Programının görüşülmesi. 
 7. 2023 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesine ekleme yapılması hususunun görüşülmesi. 
 8. 2024 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesinde yer alan Katı Atık Ücretinin görüşülmesi. 
 9. 2024 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi.
 10. Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi 2195 ada 1 parselde bulunan taşınmazların satışının yapılıp yapılamayacağı hususunun görüşülmesi. 
 11. Belediyemize ait Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1584 ada 8 parselde bulunan taşınmaz üzerindeki hissenin Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. 
 12. İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2332 ada 1 parsel nolu taşınmazlar yürürlükte bulunan Aydın Büyükşehir Belediye meclisi tarafından 15.06.2023 tarih ve 189 sayılı karar ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Eğitim Alanında yürürlükte bulunan UİP­-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi. 
 13. İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 1401 ada 8 parsel nolu taşınmaz yürürlükte bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13.07.2023 tarih ve 239 sayılı karar ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sosyal Tesis Alanında yürürlükte bulunan UİP­-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi. 
 14. İlimiz, Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi 6191 ada 18 parsel nolu taşınmazlar yürürlükte bulunan Aydın Büyükşehir Belediye meclisi tarafından 13.07.2023 tarih ve 238 sayılı karar ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret Alanında yürürlükte bulunan UİP­-2130 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi. 
 15. İlimiz, Efeler İlçesi, Danişment Mahallesi 121 ada 1 ve 2 parsel ve 128 ada 2 parsel nolu taşınmazlar   yürürlükte bulunan Aydın Büyükşehir Belediye meclisi tarafından 10.08.2023  tarih ve 279 sayılı karar ile onaylan  1/5000 ölçekli nazım imar planında  Ticaret Alanı, Yol ve  Otopark Alanında yürürlükte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

 

 

M. Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.