İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.07.2024 ALINAN KARARLAR

04.07.2024 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.07.2024 TARİHLİ TEMMUZ AYI

MECLİS TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 

  1. Belediye Meclisinin 02.07.2024 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Belediyemiz 2024 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Belediyemizin her tür çalışma, hizmet, etkinlik ve faaliyetlerinin vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla toplu kısa mesaj (SMS) gönderim hizmetinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi gereğince yıllara sari olarak yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 2294 ada 3 parsel nolu taşınmazda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun, komisyondan geldiği şekli ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Tepecik Mahallesi 184 Ada 28 ve 123 Parsellerin askı sürecinde gelen itiraz ile ilgili İmar Komisyon Raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Etüt ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan “Etüt ve Proje Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce hazırlanan ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulüne, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

  

        Anıl YETİŞKİN

        Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.