İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

05.12.2023 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.12.2023 SALI GÜNÜ SAAT:10:00 ‘DA

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR. 

 

 

  1. Zabıt  Özetinin Okunması. 
  2. Belediyemizin 2024 Yılında uygulanacak olan İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgaliye  Ücretinin görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 
  3. İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1584 ada 8 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.09.2022 tarih ve 300 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sağlık Alanında, yürürlükte bulunan UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum Alanında yer alan taşınmaz için, her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi ve E=1.10, Yençok: 15.00 m yapılaşma koşullu  Sağlık Tesis Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 
  4. İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi 116 ada 12 parsel nolu taşınmaz   yürürlükte bulunan için Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2023 tarih ve 344 karar nolu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Belediye Hizmet Alanında, yürürlükte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan taşınmaz için  kuzey ve doğu yönlerinden 10.00 m,  batı ve güney yönlerden 5.00 m çekme mesafeleri ve Emsal=1.00 Yençok=6.50 m (2 kat) yapılaşma koşulları olan Belediye Hizmet Alanı (Geçici Hayvan Bakım Evi)  kullanım kararı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 
  5. İlimiz, Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 184 ada 28 ve 123 parsel nolu, taşınmaz için, yürürlükte bulunan Mülga Tepecik Belediyesince 01.07.2005 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri güneyden ve doğudan 5 metre, kuzeyden ve batıdan 10 metre, Emsal E=0.50 ve Yençok=6.50 m olan Sanayi Tesis Alanında kalan taşınmaz için, sanayi tesis alanı içerisinde elektrik ihtiyacını sağlamak için trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Efeler Belediye Meclisinin 03.08.2023 tarih ve 137 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2023 tarih ve 318 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkmıştır. Söz konusu imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olup, itiraz ile  ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

Fatih ATAY

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.