İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

07.06.2024 ALINAN KARARLAR

07.06.2024 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 07.06.2024 TARİHLİ HAZİRAN AYI

MECLİS TOPLANTISININ II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 

  1. Belediye Meclisinin 03.06.2024 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. Efeler ilçesi sınırları içerisinde üretilen evsel atıkların toplanması ve nakledilmesi ihalesinin, 5393 sayılı kanunun 67. maddesi kapsamında 36 aya kadar yıllara sari (yaygın) olarak yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
  3. Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması, yatırımlarımızın finansmanında kullanılmak amacıyla 100.000.000,00 TL.’si kadar iç borçlanma yapılabilmesi ve bu hususta Belediye Başkanının yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
  4. Belediyemiz 2024 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda değişiklik yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.
  5. Belediyemiz iş ve eylemlerinde kullanılmak üzere, araç kiralama hizmetinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. Maddesi kapsamında 36 aya kadar yıllara sari (yaygın) olarak yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
  6. Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait olan Aydın İli, Efeler İlçesinde bulunan bazı taşınmazların, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Anıl YETİŞKİN

Belediye Başkanı

 

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.