İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

07.06.2024 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 07/06/2024 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30’DA 

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

  1. Zabıt özetinin okunması.
  2. Efeler İlçe Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde üretilen evsel atıkların toplanması ve nakledilmesi ihalesinin, 5393 sayılı Kanunun 67. Maddesi gereğince, 36 (Otuz Altı) aya kadar, yıllara sari (yaygın) olarak yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi
  1. Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması, yatırımlarımızın finansmanında kullanılmak amacıyla 100.000.000,00 TL.’si kadar iç borçlanma yapılabilmesi, Belediye Başkanının yetkili kılınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  1. Belediyemiz 2024 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  1. Belediyemiz iş ve eylemlerinde kullanılmak üzere, araç kiralama hizmetinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. maddesine istinaden yıllara sari (yaygın) olarak yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  1. Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait olan Aydın İli, Efeler İlçesinde bulunan ekli taşınmazların, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

Barış ALTINTAŞ

Belediye Başkan Vekili

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.