İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

08.04.2024 ALINAN KARALAR

08.04.2024 ALINAN KARALAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 08.04.2024 TARİHLİ NİSAN AYI

MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

  

1-Belediye Meclisince iki yıl görev yapmak üzere Meclis Üyesi Rıza YÜRÜYEN Meclis I.Başkan Vekili, Meclis Üyesi Yusuf Metin DİLER  Meclis II.Başkan Vekili olarak seçilmişlerdir.

2-Belediye Meclisince iki yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Dilek AYSIN ve Neşe YILMAZ Asil Katip Üye, Ayşe ÖZDEMİR ve Zeliha GÜNDOĞDU Yedek Katip üye olarak seçilmişlerdir.

3-Hakan APAYDIN, Neşe YILMAZ ve Behçet GÖZCÜ 1 (bir) yıl süre ile Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.

4-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca açık oyla yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin 1 (bir) yıl süre ile Meclis İmar  Komisyonu’ na ; Hakan APAYDIN, Kaan VARDARLI, Abdullah CANDEMİR, , Ahmet ÜNVEREN, Mustafa Fatih ERKUL Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ na ;Rıza YÖRÜYEN, Polat Bora MERSİN, Ayşe ÖZDEMİR, Ramazan SUBAŞI, Mehmet UYSAL Hukuk Komisyonu’ na ;Orçun AKBULUT, Ferit GÜNGER İbrahim BOZKURT, Mehmet UYSAL, Ebru KAYIR Esnaf ve Pazar Komisyonu’ na ; Ulaş KAYA, Yüksel MACAROĞLU, Mehmet Serdar ADANIR, Nedim AKYOL, Erkan ANGIN Çevre ve Sağlık Komisyonu’ na; Mehmet VERGİLİ, Tolga YILMAZ, Alkan Hakan TÜRE, Ozan ANCIN, Kutluhan ALPER Ulaşım ve Turizm Komisyonu’ na; Ümit TOSUN, Fahrattin BALYURT, Fikret ORAL, Ebru KAYA, Mehmet Mert ÇAĞLAYAN, Tarım Komisyonu’ na; İbrahim BOZKURT, Dilek AYSIN, Mehmet VERGİLİ, Mehmet ŞİMŞEK, Tuba ÖZPINAR Kültür,Sanat ,Spor ve Engelliler Komisyonu’ na Zeliha GÜNDOĞDU, Yusuf Metin DİLER, Sidar KAYA, Ozan ANCIN, Tuba ÖZPINAR  seçilmelerine oy çokluğuyla karar verildi.

5- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 14.05.2019 tarih ve 44335722 sayılı yazısı gereğince; Efeler Belediyesinin pay sahibi olduğu şirketlerin yapılacak genel kurullarında Efeler Belediye Başkanını temsil etmek için yapılan açık oylamada Rıza YÖRÜYEN’ in temsilci olarak belirlenmesine oy çokluğuyla karar verildi.

6- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi çerçevesinde hazırlanan, Belediye Başkanının 2023 yılına ait Faaliyet Raporunun, 5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince yılına ait Faaliyet Raporunun, uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin 26 red oy 12 kabul oyla oy çokluğuyla karar verildi.

7- Belediye Meclis Üyelerinden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi ve aynı Kanun gereğince “Bu şekilde görevlendirilen Meclis Üyelerine” Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenen aylık ödeneğin verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 7.fıkrası gereğince oy birliğiyle ile karar verildi.

8- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesine istinaden, “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar Huzur Hakkı ücreti ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

9- Belediye Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

10-Denetim Komisyon Raporunun Bilgi olarak Meclise Sunulmuştur.

 

 

Anıl YETİŞKİN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.