İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

Tabakhane Hamamı

Tabakhane Hamamı

TABAKHANE HAMAMI: Ramazanpaşa Mahallesi’nde yer alan eser Efeler ilçesindeki en eski tarihli hamamdır. Eserin inşasında moloz taş, tuğla, devşirme malzeme kullanılmıştır. Girişi doğu cephesinden verilmiştir. Kubbe ile örtüldüğü anlaşılan soğukluğun kuzeyindeki girişten sıcaklığa geçilir. Ortada kubbeli, üç eyvanlı, üç köşe hücreli plana sahip sıcaklığın kubbesi yıkılmıştır. Eyvanların üzeri sivri kemerli tonozlarla, köşelerdeki halvet hücrelerinin üzeri kubbe ile örtülüdür. Girişi batıdaki eyvanın içinden verilen güneybatısındaki hücrenin üzeri de bir kubbe ile örtülmüştür. Halvetlerin üzeri kubbelidir. Su deposu ve külhanı kuzey cephesinde bulunmaktadır. Eser XIV. yüzyıl sonu-XV. yüzyıl başlarına tarihlenmektedir.

 

TABAKHANE KÖPRÜSÜ: Zafer Mahallesi’nde Tabakhane Deresi üzerinde yer almaktadır. Kesme taştan tek göz halinde inşa edilen eserin üzerine arada mesafe bırakmak suretiyle betonarmeden yeni geçiş kısmı yapılmıştır. Günümüzde üzerinden trafik akışı sürdürülmektedir. İnşa kitabesi olmayan eseri mimari ve süsleme özellikleri bakımından XIV- XV. Yüzyıllara tarihlemekteyiz.

©2023 Efeler Belediyesi.