İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

10.02.2016

01.02.2016 ALINAN KARARLAR

  

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2016 TARİHLİ ŞUBAT AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 8 adet dosyanın incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

3.22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

4.Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan THS Sınıfına tabi 1 Adet 5.Derece Mühendis Kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3’ üncü fıkrası gereğince 1 Adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 1 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih ve 74 sayılı kararına sehven yazılması unutulan 1 adet yarı römork ibaresinin eklenerek, söz konusu kararın bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Mülkiyeti belediyemize ait Yukarı Kayacık Mah. 2 pafta 114 ada 156 parsel avlulu kargir ev, Sıralılar Mah. 11 pafta 751 parsel avlulu kargir ev, Konuklu Mah. 2 pafta 1022 parsel avlulu kargir ev ve Pınardere Mah. M198.19A.2B pafta 103 ada 2 parselde bulunan arsa nitelikli lojmanların cami görevlilerince imamevi olarak kullanılmak üzere İlçe Müftülüğüne 3 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilip, edilmeyeceği hususu incelenmek üzere Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda mülkiyeti belediyemize ait, Ambarcık, Baltaköy, Emirdoğan, Işıklı, Kadıköy, Kızılcaköy, Kocagör, Konuklu, Kuloğulları, Kuyucular, Kuyulu, Pınardere, Serçeköy, Dalama, Ovaeymir ve Yılmazköy Mahallelerinde Tarımsal Yayımı Gerçekleştirme (TARGEL) Projesi kapsamında Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerce kullanılan hizmet binalarının ücretsiz olarak tahsis edilip edilemeyeceği, edilmesi halinde tahsis süresinin belirlenmesi hususu incelenmek üzere Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Aydın ili Efeler ilçesi Orta Mahallesi tapunun, 1663 ada, 46 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204.98 m2 yüzölçümlü parselde 2.22 m2'ye tekabül eden 3/277 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Aydın Efeler Ata Mahallesi tapunun, 1832 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 543.57 m2 yüzölçümlü parselde 4.52 m2'ye tekabül eden 1/120 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Aydın Efeler Umurlu Mahallesi tapunun, 193 ada, 28 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 156.51 m2 yüzölçümlü parselde 11.02 m2'ye tekabül eden 1102/15651 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.2016 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklikler yapılması hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.