İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

13.04.2016

01.04.2016 ALINAN KARARLAR

   BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2016 TARİHLİ NİSAN AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 03.03.2016 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.Belediye Meclisince ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyesi Halis GÜNDAY Meclis I.Başkan Vekili, Hulusi ŞAHİNCİ  Meclis II.Başkan Vekili olarak seçildi.

3.Belediye Meclisince ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Afşın Burak ÖZTÜRK ve Salih KOZALI’ Asil Katip Üye olarak, Erdal SAKALLI ve Yaşar ÇETİN’ Yedek Katip üye olarak seçildi.

4.1 (bir) yıl süre ile Hasan SARI, Tahsin SERTTAŞ ve Afşın Burak ÖZTÜRK Encümen Üyeliğine seçildi.

5.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca açık oyla yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin 1 (bir) yıl süre ile mezkur komisyonlara seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

İmar  Komisyonu  :           Plan ve Bütçe Komisyonu :          Hukuk Komisyonu  :      Çevre ve Sağlık Komisyonu:

1- Fikri AYDIN               1-Ramazan BALCI                     1-İsmail TÜRKBAY      1-Hulusi ŞAHİNCİ

2- Halis GÜNDAY          2-Çetin DOKUZLU                    2-Ufuk GÜNEŞ              2-Ramazan BALCI

3- Gandeher İLHAN        3-Sıdıka FAHLİOĞULLARI       3-Erdal SAKALLI          3-Mehmet VERGİLİ

4- Ahmet ÜNVEREN      4-Ramazan SUBAŞI                   4-Özcan PETEKKAYA  4-Salih KOZALI

5- Mustafa TOLAN         5-Yaşar ÇETİN                                      5-Nedim ÜNAL             5-Etem YEŞİLYURT

 

Esnaf ve Pazar Komisyonu:          Ulaşım ve Engelliler Komisyonu:           Kültür ve Spor Komisyonu :

1-Çetin DOKUZLU                     1-Ufuk GÜNEŞ                                   1-Ramazan BALCI

2-Mehmet VERGİLİ                    2-Sıdıka FAHLİOĞULLARI                2-İsmail TÜRKBAY

3-Regaip SARI                            3-Hulusi ŞAHİNCİ                               3-Erdal SAKALLI

4-Nurdan KIRIŞMAN                 4-Mahmut YÜCE                                 4-Selma ÜNER

5-Savaş AKÇÖLTEKİN              5-Yusuf TEMEL                                  5-Ertuğrul ÖZDEMİR

                                            

6.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde hazırlanan, Belediye Başkanının 2015 yılına ait faaliyet raporunun, 5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince Belediye Meclisince tasvip ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

                           Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.