İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

29.03.2022

01.04.2022 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2022 CUMA GÜNÜ SAAT 16.00’DA

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

  1. Zabıt Özetinin okunması.

 

  1. 2021 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Denetim Komisyonu Raporunun okunması.

 

  1. Stratejik plan ve performans programına uygun olarak müdürlüklerin yetersiz kalan ödenekleri için hazırlanan 2022-2023-2024 yılları Ek Taslak bütçesinin incelenmesi ve onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

  1. 2022 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

 

  1. Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesine istinaden, gizli oyla belediye encümenine 3 üyenin seçilmesi.

 

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarının yeniden oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

  1. 03.08.2017 Tarih ve 197 Sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen İçkili Alan Bölgesine ilave edilmesi ve güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

 

  1. Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi 1633 Parselde Efeler Belediyesi adına kayıtlı 745,18 m2; yüzölçümlü taşınmazın Efeler Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili alınmış olan Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2018 Tarih ve 27 Sayılı kararının iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

                                                                                                                      M.Fatih ATAY 

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.