İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

28.05.2021

01.06.2021 MECLİS GÜNDEMİ

 

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2021 SALI GÜNÜ SAAT 16.00’DA

BELEDİYE NEVZAT BİÇER MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

  1. Zabıt Özetinin okunması.

 

  1. Bosna Hersek’in Konjic Belediyesi ile kardeş kent olunmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

 

  1. Efeler İlçesi Kuyulu Mahallesi 237 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların imar planı değişikliğine göre koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında yer alan taşınmazlar için 2 nolu parseldeki Trafo Alanının kaldırılarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesi ve 1 nolu parselin doğu cephesinde çekme mesafesi içerisinde Trafo Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği talebi hususunun görüşülmesi.

 

  1. Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi 163 ada 1 parsel ve 163 ada 8 parsel nolu taşınmazların serbest nizamın değiştirilmesi, belirtilen alanda ada bazında etüt çalışması yapılarak yönetmeliğe uygun hale getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

  1. Efeler İlçesi Meşrutiyet (Mimar Sinan-Girne)  Mahallesi 1573, 6449, 6450, 6451, 6411, 6414, 6419, 6420, 6421, 6423, 6424, 6427, 6319, 6320, 6435, 6446, 6442, 6434, 6429, 6428, 6301, 6291, 6231, 6452, 6230, 6391, 6398, 5965, 5960, 6232, 6252, 6251, 6246, 6243, 6242, 6214, 6209,6228, 6030, 5881, 6400, 6228, 6229, 1763, 6226, 6225, 6408, 1802, 6406, 6222, 6218, 6410, 1938, 1939, 6219 adalardaki yüksekliklerin imar planında h: serbest olarak belirtildiği görülmüştür. 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6.Maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.Maddesine “İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez.” ibaresi eklenmiş olup bahsedilen kanun maddesine istinaden yükseklik belirlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

  1. Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanmış, Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yapılmış olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b)  maddesine göre nazım planına uygun olarak hazırlanacak uygulama imar planlarının ve bu planlarda yapılacak değişikliklerin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının uygun olup olmadığı hususunun görüşülmesi.

 

 

 

 

                                                                                                                                                Abidin ARSLAN    

      Belediye Başkan V.

©2023 Efeler Belediyesi.