İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

26.06.2019

01.07.2019 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01/07/2019 PAZARTESİGÜNÜ SAAT 18.00’DE  BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

  1. Zabıt özetinin okunması.
  2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince “Birim müdürlüğü ve üst yönetici kadrolarına yapılan atamaların Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
  3. Efeler Belediyesi olarak “Tarımsal Üretim Projeleri” kapsamında düzenlenen tarlaların sulanması amacıyla Aydın Ovası Sulama Birliği’neüye olunması ve her türlü üyelik işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı M.FatihATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
  4. Belediyemiz bütçesinde yer alan ancak yıl içerisindeki harcamalardan dolayı ödeneği yetersiz kalan tertiplere ve belediyemiz bünyesinde yeni kurulan müdürlükler için ek bütçe yapılması hususunun görüşülmesi.
  5. 2019 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
  6. Belediyemiz iş sağlığı ve güvenliği yönergesiningörüşülmesi.
  7. Belediyemiz bünyesinde yeni kurulan müdürlüklerin görev, yetki ve çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesi.
  8. Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını, belediyenin genel teşkilat yapısı içindeki yerini, diğer birimlerle olan ilişkileri ile ilgili usul ve esasları düzenleyengörev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi.
  9. Belediyemiz 03/08/2017 tarih ve 197 nolu Meclis Kararı ile belirlenen içkili alan bölgeleri içerisinde belirtilen alanlara ilave olarak yeni içkili alan bölgesi belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
  10. 04/01/2018 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı gereğince; Efeler İlçesindeki Merkez Mahalleler ve yine bu kararda kabul edilen mahalleye dönüşen beldelerde,“Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında ve benzeri yerlerde” (İzmir-Aydın Otoban Kavşağının doğusunda yer alan128 Ada, 129 Ada, 130 Ada, 131 Ada,620 Ada)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatında bulunulması halinde bahse konu işletmelere yeni ruhsat verilip verilemeyeceği, önceki zamanlarda açılmış bu tip iş yerlerinin ruhsat devrinin yapılıp yapılamayacağı hususunun görüşülmesi.

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.