İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

27.07.2017

01.08.2017 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2017 SALI GÜNÜ SAAT 18.00’DE

YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.T.C. Efeler Kaymakamlığının 18.07.2017 tarih 2829 sayılı yazısı gereğince; Belediyemiz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Çetin DOKUZLU’nun yerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden belediye meclisince Plan ve Bütçe Komisyonu ile Esnaf ve Pazar Komisyonuna Üye seçilmesi hususunun görüşülmesi.

3.Norma uygun hazırlanan Boş ve Dolu Memur Kadro Değişikliği Cetvellerinin görüşülmesi.

4.İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi.

5.İçkili alan bölgelerinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.

6.Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Özel Güvenlik Hizmetlerinde görev almak üzere Açık İhale Usulü ile Personel Hizmet Alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ve yıllara sari (yaygın) olarak yapılabilmesi hususunun görüşülmesi.

7.Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi Kuruluşu, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin görüşülmesi.

8.Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe bölüm eklenmesi hususunun görüşülmesi.

9.2017 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

10.Belediyemizin Koordinasyonunda Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği ile ortaklaşa düzenlenmesi düşünülen “EFELER ve EFELİK“ konulu ulusal şiir yarışmasında verilecek olan ödüllerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

11.Aydın Efeler Ata Mahallesi tapunun 2053 ada 3 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 151,59 m2 yüzölçümlü parselde 7,58 m2'ye tekabül eden 1/20 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

12.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1494 ada 21 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 601,01 m2 yüzölçümlü parselde 88,15 m2'ye tekabül eden 11/75 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

13.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1766 ada 27 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 293,57 m2 yüzölçümlü parselde 1,85 m2'ye tekabül eden 185/29357 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

14.Aydın Efeler Orta Mahallesi tapunun 1430 ada 27 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 321,93 m2 yüzölçümlü parselde 10,77 m2'ye tekabül eden 359,000/10731.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

15.Aydın Efeler Ovaemiri Mahallesi tapunun 213 ada 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 349,54 m2 yüzölçümlü parselde 153,33 m2'ye tekabül eden 15333/34954 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

16.Aydın İli Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi tapuda 169 ada 10 parselde kayıtlı imar planında sanayi alanında kalan 12.241,84 m² yüzölçümlü parselde 674,69 m²'ye tekabül eden 67469/1224184 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

                      

M.Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.