İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

26.07.2019

01/08/2019 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01/08/2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE  BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt özetinin okunması.
   
 2. Belediyemizde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi.
   
 3. 2019 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
   
 4. 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan belediyemizin 2019-2023 yılı stratejik planının görüşülmesi.
   
 5. Belediyemiz iş ve işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi amacıyla Efeler Belediyesi’ni temsil ve ilzam etmek üzere Belediye Başkanı M.FatihATAY’a kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel ve tüzel kişiler ve benzer teşekküller nezdinde işlemler yapma, sözleşme ve protokol imzalama yetkisi verilmesihususunun görüşülmesi.
   
 6. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin p fıkrası kapsamında Fındıklı Belediyesi ile  “kardeş kent” bağının kurulması ile “kardeş kent protokolünü” imzalamak üzere Belediye Başkanı M.FatihATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
   
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin p fıkrası kapsamında İtalya’nın Mocna Belediyesi ile “kardeş kent” bağının kurulması ile “kardeş kent protokolünü” imzalamak üzere Belediye Başkanı M.FatihATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
   
 8. Yılmazköy Mahallesinde yapılmakta olan çocuk parkı ile Ovaeymir Mahallesinde yeni yapılan parka isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
   
 9. İmar planında konut alanında bulunan Efeler Belediyesine ait Zeybek Mahallesi 1970 ada 4 parsele (konut binası yapılıncaya kadar) park yapılması hususunun görüşülmesi.
   
 10. 04/01/2018 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı gereğince; Efeler İlçesindeki Merkez Mahalleler ve yine bu kararda kabul edilen mahalleye dönüşen beldelerde,“Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında ve benzeri yerlerde” (İzmir-Aydın Otoban Kavşağının doğusunda yer alan 128 Ada, 129 Ada, 130 Ada, 131 Ada, 620 Ada) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatında bulunulması halinde bahse konu işletmelere yeni ruhsat verilip verilemeyeceği, önceki zamanlarda açılmış bu tip iş yerlerinin ruhsat devrinin yapılıp yapılamayacağı hususunun görüşülmesi.

 

 

M. Fatih ATAY

        Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.