İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

27.08.2021

01.09.2021 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01/09/2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16:00’DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Mezarlıklar Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.
 3. 03.08.2017 Tarih ve 197 Sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen İçkili Alan Bölgesine ilave edilmesi ve güncellenmesi hususunun görüşülmesi.
 4. Dış İlişkiler Müdürlüğü stratejik plan güncellemesi hususunun görüşülmesi.
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye Teşkilatı" başlıklı 48'inci maddesince Fen İşleri Müdürlüğü ile Etüd ve Proje Müdürlüğü'nün birleştirilmesi hususunun görüşülmesi.
 6. Efeler Kent Konseyi tarafından hazırlanan "25 Kasım - Kadına Şiddetle Mücadele Günü Projesi" kapsamında, "KADIN" temalı öykü yarışması düzenlenmesi; Kent Konseyi ile Belediyemiz arasında işbirliği yapılması; işbirliği yapılması uygun görülürse işbirliği protokolü düzenlenmesi, yarışmada dereceye gireceklere verilecek ödüllerin, yarışmada jüri olarak görev alacak misafirlerin her türlü ağırlama, konaklama vb. bütün giderlerinin Belediyemizin ilgili bütçe kalemlerinden karşılanması hususunun görüşülmesi.
 7. Belediyemiz sorumluluk sahasında bulunan tüm kazı işlemlerinde uygulanmak üzere, Zemin Tahrip Bedeli, Ruhsat Harcı ve Keşif ve Denetim Bedelinin hesaplanması, ayrıca, ‘Üstyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda 3 yıl içerisinde şebeke çalışmalarına izin verilmesi durumunda, caddelerden 5 katı, sokaklardan ise 3 katı ruhsat bedeli ve zemin tahrip bedeli alınması hususunun görüşülmesi.
 8. Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanlarında Belediyemizden izin almadan yapılacak altyapı kazı işlemlerinde uygulanmak üzere; Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel - tüzel kurum ve kuruluşlar ile 3. şahıslar tarafından ruhsatsız ve çalışma bildirimsiz kazı yapılması halinde caddelerden 10 katı, sokaklardan 5 katı zemin tahrip ücreti kadar ceza kesilerek işlem tahsis edilmesi, tahrip edilen alanın Belediyemiz ekiplerince eski haline getirilmesi durumunda ayrıca zemin tahrip bedeli kadar bedel tahsisinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.
 9. Devlet Malzeme Ofisinden yol yapım, bakım ve yenileme hizmetlerinde kullanılmak üzere hidrolik ve pnomatik merkezi kumandalı,(lcd) dijital göstergeli kombi sathi kaplama üst ekipman satın alınması hususunun görüşülmesi.
 10. Devlet Malzeme Ofisinden yol yapım, bakım ve yenileme hizmetlerinde kullanılmak üzere hidrolik ve pnomatik merkezi kumandalı,(lcd) dijital göstergeli kombi sathi kaplama üst ekipmanın üstüne monte edileceği 1 adet Ford Trucks 4142D markalı çıplak şase kamyon satın alınması hususunun görüşülmesi.
 11. Fen İşleri Müdürlüğünce 8 adet Römork karavan satın alınması hususunun görüşülmesi.
 12. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 131, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152 nolu yapı adalarında etüt çalışması yapılarak yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 13. Efeler İlçesi Yedieylül Mahallesi 6508 ada 1, 4, 5, 6, 7 parsel numaralı Serbest koşullu konut alanında kalan taşınmazlar için yükseklik belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 14. İlimiz Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Osman Yozgatlı Mahallesi, Orta Mahalle ve Zafer Mahallesinde uygulama imar planında toplam 6 adet Doğalgaz Regülatör Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 15. Efeler İlçesi Zeybek Mahallesi 187 ha alanda revizyon uygulama imar planı önerisi hususunun görüşülmesi.

 

 

         M. Fatih ATAY

        Belediye Başkanı

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.