İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

09.12.2014

01.12.2014 BELEDİYE MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2014 TARİHLİ ARALIK AYI
MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR


1. Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
2. Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Muhasebe Birimi başlıklı 15 inci maddesinin 4 numaralı Konsolide başlıklı maddesinde bahsedilen Taşınmaz ibaresinin çıkarılarak bu ibarenin “İdarenin Mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınırlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur.” şeklinde tashihine toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.
3. Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih ve 146 sayılı kararı ile 3. icra dairesine tahsis edilen Belediyemiz Zabıtasının kullanmış olduğu Bedesten İş Hanındaki Toplantı Salonunun 1. ve 2. Sulh Hukuk Mahkemesi ile Kurulması durumunda ihale yapan diğer mahkemelere, 1. 2. ve 3. İcra Müdürlüğü ile kurulması durumunda diğer Müdürlüklere ve Sosyal Güvenlik Kurumuna da ihale salonu olarak aynı şartlarla tahsisine; Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih ve 146 sayılı kararının bu şekilde tashihine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
4. Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih ve 152 nolu kararının 899 ada 74 parsel olarak tashihine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
5. Aydın Efeler ilçesi Merkez Yeniköy 103 ada 3 parselde kayıtlı 161.839,00 m2 miktarındaki mera niteliğinde tapu kütüğünde kamu ortak malı olan taşınmazın mera vasfından çıkartılarak maliye hazinesi adına tesciline müteakip şantiye alanı olarak projelendirilerek hizmet süresince bedelsiz Belediyemize tahsisinin sağlanması için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne müracaat edilerek gerekli işlemlerin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
6. Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Mehmet Akif ERSOY Parkı’nın isminin; Efeler Mahallesi Orman Fidanlığı kuzeyinde, 1402 ve 1433 sokakların kesiştiği yerde bulunan ‘isimsiz parka’ verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
7. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’ inci Maddesine istinaden norma uygun olarak hazırlanan II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvellerindeki değişikliklerin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
8. Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışan 2014 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu Maddesinin 3.fıkrasına göre çalışması devam etmekte olan 1 adet Biolog, 1 adet Avukat, 2 adet Tekniker, 1 adet Arkeolog, 2 adet Mimar ve 8 adet Mühendisin tam zamanlı sözleşmeli personeller için 01.01.2015 tarihinden itibaren, THS sınıfına tabi 1 adet 1.derece 1 Mimar, 1 adet 2.derece Mimar, 2 adet 1.derece Mühendis, 1 adet 7.derece Tekniker ve GİH sınıfına tabi 1 adet 3.derece Eğitmen unvanlı yeni işe başlayacak tam zamanlı personeller için ise göreve başladığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere ödenecek ücretlerin 2015 yılında Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında belirtilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ekli listede belirtilen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 1 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personellere de memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
9. Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyip geçici işçi pozisyonunda istihdam edilmeye devam olunan 2 adet geçici işçinin; 5620 sayılı kanun ile norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 24. maddesi gereğince 12 ay süre ile çalıştırılabilmeleri amacıyla hazırlanan vize cetvellerinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
10. İstifa ile boşalan Ulaşım ve Engelliler Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyesi İsmail TÜRKBAY’ ın seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 


              M Mesut ÖZAKCAN
              Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.