İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

26.11.2014

01.12.2014 BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DA
BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU  
TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere; 01.12.2014 Pazartesi günü saat:18.00’de Meclis Salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmanızı rica ederim

1. Zabıt özetinin okunması,
2. İmar Planı Tadilatlarının görüşülmesi.
3. Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesi,
4. Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 4 numaralı bendinin tashihi hususunun görüşülmesi.
5. Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarih ve 146 sayılı tahsis kararının genişletilmesi hususunun görüşülmesi.
6. Mezarlıklar Müdürlüğüne ait Yönetmeliğin 5.Bölüm 10. Maddesine ilave yapılması hususunun görüşülmesi.
7. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Ortak Hükümler maddesine ilave yapılması hususunun görüşülmesi.
8. Aydın Efeler Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin görüşülmesi,
9. Umurlu Mahallesindeki esnafların küçük sanayi sitesine taşınması hususunun görüşülmesi
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait; Meclis Kararının 899 ada 74 parsel olarak tashihi hususunun görüşülmesi.
11. Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi tapunun, 2294 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1109,11 m2 yüz ölçümlü parselde 143,01 m2'ye tekabül eden 143/1109 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,
12. Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 183 ada, 28 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 109,43 m2 miktarındaki belediye arsasının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,
13. Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi tapunun, 2277 ada, 2 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 540,07 m2 yüz ölçümlü parselde 24,01 m2'ye tekabül eden 2/45 paylı; 3 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 540,07 m2 yüz ölçümlü parselde, 24,01 m2'ye tekabül eden 2/45 paylı; 4 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 642,65 m2 yüz ölçümlü parselde 143,37 m2 tekabül eden 143/641 paylı; 5 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 680,72 m2 yüzölçümlü parselde 181,46 m2’ye tekabül eden 181/679 paylı;  6 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 540,06 m2 yüzölçümlü parselde, 24,01 m2 ye tekabül eden 2/45 paylı; 7 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 540,06 m2 yüzölçümlü parselde, 24,01 m2 ye tekabül eden 2/45 paylı belediye hisselerinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,
14. Aydın Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 26 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 301,83 m2 yüzölçümlü parselde, 22,39 m2'ye tekabül eden 89/1200 paylı, Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 27 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 298,01 m2 yüzölçümlü parselde, 17,01 m2'ye tekabül eden 137/2400 paylı; Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 28 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 308,82 m2 yüzölçümlü parselde, 13,38 m2'ye tekabül eden 13/300 paylı; Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 33 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 314,98 m2 yüzölçümlü parselde, 29,14 m2'ye tekabül eden 37/400 paylı; Orta Mahallesi, tapunun 177 ada, 34 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 320,24 m2 yüzölçümlü parselde, 31,62 m2'ye tekabül eden 79/800 paylı Belediye hisselerinin, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,
15. Aydın Efeler ilçesi Merkez Yeniköy 103 ada 3 parselde kayıtlı 161.839,00 m2 miktarındaki mera niteliğinde tapu kütüğünde kamu ortak malı olan taşınmazın mera vasfından çıkartılarak Maliye Hazinesi adına tesciline müteakip şantiye alanı olarak projelendirilerek hizmet süresince bedelsiz Belediyemize tahsisinin sağlanması için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne müracaat edilerek gerekli işlemlerin yapılması hususunun görüşülmesi.
16. Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Mehmet Akif ERSOY Parkı isminin Efeler Mahallesi Orman Fidanlığı kuzeyinde bulunan isimsiz parka verilmesi hususunun görüşülmesi
17. 22.02.2007/26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 nci Maddesine istinaden Norma uygun olarak hazırlanan II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin görüşülmesi,
18. Belediyemizin çeşitli birimlerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. ve 4. fıkralarına göre 2015 yılında çalışacak olan sözleşmeli personellere aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen derece ve kademeler esas alınmak üzere 657 sayılı Devlet memurları kanununa göre tespit edilecek net tutarların ödenmesi hususunun görüşülmesi,
19. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 24.maddesi çerçevesinde çalışmalarına devam eden 2 adet geçici işçinin 12 ay süre ile çalıştırılmalarını teminen hazırlanan vize cetvellerinin görüşülmesi,

M. Mesut ÖZAKCAN
Belediye Başkanı

01.12.2014 Belediye Meclisi Gündemi

©2023 Efeler Belediyesi.