İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

10.12.2015

01.12.2015 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2015 TARİHLİ ARALIK AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 3 adet dosyanın incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

3.Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) doğrudan destek faaliyeti programına başvurulmasına ve Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle ile karar verildi.     

4.Bütçe fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyleri arasındaki ödenek aktarmaları hususu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Tüm hisseleri belediyemize ait olan Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic. A.Ş.ne ayni sermaye artırımı yerine daha önce karar alınan 2.000.000,00-TL. lik sermaye artırımının nakdi olarak yapılması hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.2016 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklikler yapılması hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Efeler Zabıta Müdürlüğü Karakolu olarak kullanılan Ramazanpaşa Mahallesi Barbaros Caddesi Bedesten İşhanındaki Aydın 3. İcra Müdürlüğü ile Aydın 2.Sulh Hukuk Mahkemesine tahsis edilen toplantı salonunun tahsis sürelerinin uzatılıp, uzatılamayacağı hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Belediyemiz Meclisinin 07/05/2015 tarih ve 162 sayılı kararı ile mülkiyeti belediyemize ait Tepecik Mahallesi PTT şubesi ile Osman Yozgatlı Mahallesi PTT şubesinin 2 (İki) yıl olan tahsis sürelerinin 5 (Beş) yıl olarak değiştirilip,  değiştirilemeyeceği hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Işıklı Mahallesi Işıklı Sokakta 811’e kadar numaralandırılan sokakta 759-811 arasındaki numaraların da içkili alan bölgesine eklenmesi hususu incelenmek üzere Meclis Çevre ve Sağlık ile Hukuk Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Aydın İli Efeler İlçesi Hasan Efendi Mahallesi tapunun 355 ada 1 parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususu incelenmek üzere Meclis İmar İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Aydın İli Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi tapunun 238 ada 11 parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususu incelenmek üzere Meclis İmar İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12.Aydın Efeler Kemer Mahallesi tapunun, 1845 ada, 4 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 2352,97 m2 yüzölçümlü parselde 364,14 m2'ye tekabül eden 2142/13841 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı, takası veya kat karşılığı verilmesi hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 1476 ada, 41 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1105,28 m2 yüzölçümlü parselde 0.98 m2'ye tekabül eden 49/55264 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14.Aydın Efeler Ata Mahallesi tapunun, 6263 ada, 48 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 518,92 m2 yüzölçümlü parselde 8.02 m2'ye tekabül eden 401/25946 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15.Aydın Efeler Ovaemiri Mahallesi tapunun, 248 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında ticari alanda kalan 9.309,46 m2 yüzölçümlü parselde 344,91 m2'ye tekabül eden 34491/930946 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı veya kat karşılığı verilmesi hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  

M.Mesut ÖZAKCAN

   Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.