İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

27.11.2020

01.12.2020 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2020 SALI GÜNÜ SAAT 16.00’DA

BELEDİYE NEVZAT BİÇER MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.

 2. Aydın İli, Efeler İlçesi, Veysipaşa Mahallesi tapuda 24 ada, 12 parselde kayıtlı 144,76 m2; yüzölçümlü, üzerinde korunması gerekli sivil mimarlık örneği kültür varlığı binanın, belediyemizce sosyal ve kültürel faaliyetlerde halkın kullanımına sunulmak üzere kamulaştırılmasını teminen 3194 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre 2020 – 2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık İmar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususunun görüşülmesi.

 3. Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait olan Aydın İli, Efeler İlçesinde bulunan ekli listedeki taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ''Meclisin Görev ve Yetkileri'' başlıklı 18. Maddesinin (e) fıkrasında ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' denildiğinden, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışının yapılıp yapılamayacağı hususunun görüşülmesi.

 4. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Efeler Belediye Başkanlığı arasında Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleri Düzenlenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü için Ekim ayında yapılan Meclis görüşmesinde Efeler Belediye Başkanı M. Fatih ATAY'a imza yetkisi verilmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenen protokolün imzalanması için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih ATAY'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 5. Efeler Belediye Meclisi'nin 03/08/2017 tarih ve 199 sayılı Kararı ile gönüllülük esasına göre Belediyemiz çalışanlarından oluşturulan "Arama - Kurtarma Ekip (EFAK)" üyelerimizce arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere uluslararası standartlarda hazırlanmış ve yine bu faaliyetlerde kullanılmak üzere gerekli alet edevatla donatılmış Arama-Kurtarma Aracı satın alınması hususunun görüşülmesi.

 6. Afet anlarında iletişimin sürekliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarda telsiz istasyonu kurulması; kurulacak telsiz istasyonun işletilmesi sürecinde işbirliği yapmak üzere Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Aydın Şubesi ile belediyemiz arasında ortak hizmet projesi yapılması; bu çerçevede Cemiyet ile Belediyemiz arasında protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı M.Fatih ATAY'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 7. Sıfır Atık Proje Desteği çalışmaları kapsamında “Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin” adlı projeye ilişkin protokolün imzalanabilmesi için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih ATAY'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 8. 2021 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

 9. Kemer Mahallesi 6623 ada 1 parsel nolu park ve ticaret alanında ve 2632 ada 2 parsel nolu park ve konut alanında imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 10. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1092 ada 30 parsel nolu Konut Alanında kalan taşınmaz için yapı kitlesinin yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 11. İlimiz Efeler İlçesi Şevketiye Mahallesi 131 ada 1 parsel nolu Sağlık Tesis Alanında kalan taşınmaz için yükseklik belirlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 12. İlimiz Efeler İlçesi Ata Mahallesi 6722 ada 1 parsel ve Orta Mahalle 2768 ada 42 parsel nolu konut alanında kalan taşınmazlar için yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde trafo alanı belirlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 

 

M. Fatih ATAY

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.