İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

28.12.2017

02.01.2018 MECLİS GÜNDEMİ

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2018 SALI GÜNÜ SAAT 18.00’DE

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.Meclis toplantı gününün belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

3.Denetim Komisyonu Üye Seçimi.

4.Belediyemizde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.

5.Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince 1 Adet Geçici İşçinin 12 ay süre ile çalışması hususunun görüşülmesi.

6.Efeler İlçesindeki Merkez Mahalleler ve belediye meclisinin 06/07/2017 tarih ve 178 sayılı kararında kabul edilen mahalleye dönüşen köyler ve beldeler hariç denmesine rağmen beldelerin dahil edilmesi vatandaşlarımızın mesken olarak kullandığı yerleşim alanları içerisinde bahse konu işletmelere yeni ruhsat verilmemesi ve yerleşim alanları içinde önceki zamanlarda açılmış bu tip işyerlerinin ruhsat devri yapılmaması hususunun görüşülmesi.

7.Bütün belediyeleri temsil etmek için kurulan Türkiye Belediyeler Birliği arabuluculuk görüşmelerinde idareyi temsil etmek üzere belediyemizden Arabuluculuk Komisyonuna Başkan Yardımcısı Ali Seydi KOCA, Mali Hizmetler Müdürü Sultan Dilek CESUR ve Hukuk İşleri Müdürlüğünde Avukat olarak görev yapan Deniz Gültekin KARADEMİR’in görevlendirilmeleri hususunun görüşülmesi.

8.İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren ve Federasyonumuza üye spor kulüplerinden Dalama Spora nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi.

9.İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren ve Federasyonumuza üye Spor kulübünün Amatör olarak akademi lig ve yerel liglerde mücadele eden Altyapı Ul4-Ul5-Ul6-Ul7-Ul8-Ul9 Takımlarına nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi.

10.Belediyemiz ve Aydın Lisesi Mezunları Derneğinin 6-7 Ocak 2018 tarihleri arasında Adnan Menderes Yaşam Merkezinde ortaklaşa düzenleyeceği, 2. Ulusal ELO Satranç Turnuvasında dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi hususunun görüşülmesi.

11.Belediyemize ait ambalaj atıklarını toplama ayırma tesisi bulunmaması ve belediyemiz sınırları içerisinde söz konusu tesis kurulacak büyüklükte ve özellikte bir yer bulunmaması nedeniyle, ambalaj atıklarının toplama ve ayırma işinin bu alanda lisanslı firmalara ihale yoluyla bedel alınarak yaptırılması amacıyla imtiyaz devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

12.Aydın İli, Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, tapuda 1633 parselde Efeler Belediyesi adına kayıtlı 745,18 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Cami ve Kur’an kursu yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre tahsis yapılıp yapılamayacağı, tahsis yapılacak ise tahsis süresinin belirlenmesi ve söz konusu taşınmazla ilgili yapılacak olan tahsis protokolünü imzalamak üzere Efeler Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

13.Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 336 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çeştepe Revizyon İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunun görüşülmesi.

14.Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 148 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 412 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Zafer Mahallesinde 66 ha’lık alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunun görüşülmesi.

15.İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L4 pafta, 2283 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlarda imar planı değişikliği teklifi ile ilgili Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 268 sayılı kararında kat yüksekliği sehven hatalı yazıldığından kat yüksekliğinin Yençok:24.00m(8kat) olarak tashihi hususunun görüşülmesi.

 

 

 

            M.Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.