İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

30.12.2022

02.01.2023 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16.00’DA

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Denetim Komisyonu Üye Seçimi.
 3. Belediye Meclisince Meclis Tatil Kararı alınıp alınmayacağı ve Meclis Toplantı Gününün belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 4. Meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesi.
 5. Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.
 6. 2023 yılında Belediyemizde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.
 7. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince 1 Adet Geçici İşçinin 12 ay süre ile çalışması hususunun görüşülmesi.
 8. Umurlu Mahallesinin nüfusunun yoğun olması ve sınırlarının geniş olması sebebiyle Mahallenin bölünmesi talebinin görüşülmesi.
 9. 03.08.2017 Tarih ve 197 Sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen İçkili Alan Bölgesine ilave yapılması hususunun görüşülmesi.
 10. Çeştepe Mahallesi tapunun 109 ada 3 parselinde bulunan taşınmaza halkın sosyal, kültürel, sportif vb. ihtiyaçlarına karşılamak için Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. 
 11. 25.03.2021 tarih 31434 sayılı resmi gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda, Otopark bedellerinin belirlenmesine esas olacak konular ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 12. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 184 ada 245, 246, 247, 248, 249, 250,  251, 252, 253, 254, 255, 256, 262 parsel numaralı taşınmazlar için uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 13. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 1468 ada 7 parsel nolu taşınmaz, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Temel Eğitim Tesis Alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlköğretim alanında kalan taşınmaz için; yapılaşma koşullu Orta Okul Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 14. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6215 ada 2 parsel nolu taşınmaz, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre İlköğretim Alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlköğretim alanında kalan taşınmaz için; yapılaşma koşullu Lise Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 15. İlimiz Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi 226 ada 1, 2, 3, 4 parsel nolu taşınmazlar, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 344 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret + Turizm Alanı ve Otopark alanında kalan taşınmaz için, yapılaşma koşullu Ticaret + Turizm Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 16. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 134 ada 6, 7 ve 8 parsellerde kayıtlı taşınmazlar için uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.   

 

M. Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.