İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

27.04.2018

02.05.2018 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 18.00’DE YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Belediyemiz Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Ramazan SUBAŞI’nın meclis üyeliğinden istifası nedeniyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden belediye meclisince Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye seçilmesi hususunun görüşülmesi.
 3. 2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taş.Yön.Dön.ve Kesin Hesap Cetvelinin görüşülmesi.
 4. 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
 5. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Koruma ve Güvenlik Birim Amirliği kurulması ve Koruma ve Güvenlik Birim Amirliği Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin görüşülmesi.
 6. İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren ve federasyonumuza üye spor kulüplerinden Yıldızspor’a nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi.
 7. İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren ve federasyonumuza üye spor kulübünün amatör olarak akademi lig ve yerel liglerde mücadele eden Altyapı Ul4-Ul5-Ul6-Ul7-Ul8-Ul9 Takımlarına nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi.
 8. Efeler İlçesi Zafer Mahallesi 19L3 pafta 1930 ada 4 parsel numaralı 3079,90 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 9. Efeler İlçesi Yağcılar Mahallesi 101 ada 37 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 10. Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesinde park alanında bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 11. Efeler İlçesi Orta Mahallede bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 12. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesinde bulunan UİP-11805 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sanayi alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 13. Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 880 ada 17 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 14. Efeler İlçesi Ata Mahallesi 2063 ada 17,18,19,20 parsel,2066 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parsel,2067 ada 1,2,3,4,5,6,7 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 15. Efeler İlçesi Ata Mahallesi 6287 ada 1 parsel, 6288 ada 1,7,8,10,15,16,17 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

                       

M.Mesut ÖZAKCAN

                Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.