İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

28.08.2019

02.09.2019 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/09/2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DE

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 1. Zabıt özetinin okunması.
   
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Birim Müdürlüğü ve Üst Yönetici Kadrolarına yapılan atamaların belediye meclisinin bilgisine sunulması.
   
 3. Belediye Meclis Başkanlığına sunulan 02.08.2019 tarihli dilekçe ile 6 adet Meclis Üyesinin Cumhuriyet Halk Partisinden istifa edip, İyi Partiye kaydını yaptırdıklarını belirtmeleri nedeniyle; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde: “İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” dendiğinden, 1 yıllık süre ile görev yapmak üzere ihtisas komisyonlarının oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
   
 4. Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde belediyemizi temsil etmek üzere Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na üye olunması, sendika tüzüğüne istinaden hesaplanacak yıllık aidatın belediyemizin İller Bankası hissesinden ödenmesi, İller Bankası’na bu konuda yetki verilmesi, sendikaya verilecek yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.
   
 5. 2019 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
   
 6. Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan TH Sınıfına tabi 1 adet 4.derece Mühendis kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 1 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı bakanlıkça belirlenen II sayılı cetvelde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılması hususunun görüşülmesi.
   
 7. Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan TH Sınıfına tabi 1 adet 5.derece Mühendis kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 1 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı bakanlıkça belirlenen II sayılı cetvelde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılması hususunun görüşülmesi.
   
 8. Mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait, 83 (Seksen üç) adet taşınmazın mahalle muhtarlarınca hizmet binası olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) ile 15. maddesinin (h) bendi gereğince 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesihususunun görüşülmesi.
   
 9. İlimiz, Efeler İlçesi, Mimar Sinan (Meşrutiyet) Mahallesi 19j3-19j4-19I3-19I4 pafta, 2435 sokak ve 2401 nolu sokaklara yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planındapark alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında koşuyolu alanında bisiklet yolu yapılması amaçlı UİP-2129,127 PİN işlem nolu imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
   
 10. Efeler Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih ve 325 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarih ve 45 sayılı kararı ile tadilen onaylı 1/1000 ölçekli DSİ Kanal Hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi ve sanayi alanındaki yapılaşma koşullarının düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Tepecik İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

 

M. Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.