İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

28.10.2020

02.11.2020 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/11/2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16:00’DA BELEDİYE NEVZAT BİÇER MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Ukrayna'nın Khmelnytskyi Belediyesi'nin kardeş kent olunmasına ilişkin talebinin görüşülmesi.
 3. Hekimhan Belediye Meclisi'nin Kardeş Kent olunması ile ilgili talebinin görüşülmesi.
 4. 10/07/2014 tarih 68 sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen Açık ve Kapalı Semt Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliğinin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda mevcut yönetmelikte madde düzeltmelerine gidilmesi için hazırlanmış olan taslak yönetmeliğin görüşülmesi.
 5. Meşrutiyet mahallesi sokakları üzerinde kurulmakta olan Çarşamba pazarının ve Kemer-Mesudiye mahalleleri sokakları üzerinde kurulan Çarşamba ve Kemer pazarının birleştirilerek sadece Pazar günleri mülkiyetinin belediyemize ait olduğu 5990 Ada 1 Parsel’de bulunan Efekent Kapalı Pazar Yeri alanına taşınmasına, Çarşamba pazarında tahsis belgeli, Müstahsil (Ziraat odasına üyesi) esnaflarının 2196 Ada 1 Parsel’de bulunan Nevzat Biçer Parkı (Otapark Alanına) her hafta Çarşamba günü sergilerini açmalarının sağlanması ve bu pazar yerinin Üretici Pazarı olarak kalması. Kurtuluş Mahallesi sokakları üzerinde kurulmakta olan Kurtuluş pazarının, her hafta Pazar günü mülkiyetinin belediyemize ait olduğu 5958 Ada 17 Parsel ve 2195 Ada 1 Parsel’de bulunan Kurtuluş Mahallesi Eski Garaj alanına taşınması ile ilgili 03/07/2020 tarih 91 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilip edilmemesi hususunun görüşülmesi.
 6. Belediyemiz Bütçe kodları arasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Özel Kalem Müdürlüğüne 3.000.000,00.-TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 500.000,00.-TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 1.000.000,00.-TL aktarılması hususunun görüşülmesi.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre Aydın İli Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi tapuda 467 ada 6 parselde kayıtlı 20,75 m2 lik 4 numaralı dükkanın 3 yıl süre ile bedelsiz olarak Efeler Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ ne tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilmesi halinde tahsis şartları ve protokol düzenlemek için Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’ a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 8. Efeler Belediyesi ile Maliye Hazinesi'nin müşterek hisseli olduğu; Efeler Belediyesi’ne ait Osmanyozgatlı Mahallesi tapuda 6290 Ada 11 Parsel’de kayıtlı 2041/266358 paylı 81,64 m⊃2; lik hisse, Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1584 Ada 8 Parsel'de kayıtlı 557/77419 paylı 33,42 m⊃2; lik hisse, Cumhuriyet Mahallesi tapuda 587 Ada 68 Parsel'de kayıtlı 1159/133341 paylı 34,77 m⊃2; lik hisse, Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1327 Ada 22 Parsel'de kayıtlı taşınmazın ihdas işlemi sonucunda oluşacak yeni parseldeki 12.85 m⊃2; lik (toplam 162,68 m⊃2;) hisselerin, yine Maliye Hazinesi ve Efeler Belediyesi'nin müşterek hisseli olduğu Meşrutiyet Mahallesi 6290 Ada 11 Parsel'de Maliye Hazinesi'ne ait 260/2400 paylı 166,03 m⊃2;'lik hisse ile karşılıklı takas işleminin yapılıp yapılamayacağı hususunun görüşülmesi.
 9. İlimiz Efeler İlçesi Kalfaköy Mahallesi 102 ada 1 parsel nolu yürürlükte bulunan Yurt Alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 188 ada noluimar planında serbest nizam 3 kat konut alanında kalan yapı adası için, yapılaşma nizamının yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 11. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 1572 ada nolu gelişme konut alanında yükseklik belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 12. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 802 ada 76 ve 38 nolu konut alanında kalan taşınmazlar için yapı kitlesinin yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 13. İlimiz Efeler İlçesi Ata Mahallesi1830 ada 7 parsel nolu imar planında Bitişik Nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5 metre koşullu konut alanında ve Tepecik Mahallesi 240 ada 1 parsel nolu imar planında Ayrık Nizam 3 kat, ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 3 metre koşullu konut alanında kalan, Mülga Aydın Belediyesi ve Mülga Tepecik Belediyesi imar planları onama sınırlarının çakıştığı yerde olması dolayısıyla, onama sınırının düzenlenmesi ve 7 parsel nolu taşınmazın yapı nizamının belirlenmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 14. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 2372 ada 1 parsel nolu nazım imar planında ticaret alanında yürürlükte bulunan kitle nizam ticaret alanında kalan taşınmaz için, ticaret kitlesinin yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 15. İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi, 2289 ada 1 parsel nolu nazım imar planında park alanının batı ve kuzeyindeki yaya yolu ile birleştirilerek genişletilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 

         M. Fatih ATAY

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.