İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

31.12.2021

03.01.2022 MECLİS GÜNDEMİ

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.01.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16.00’DA

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Denetim Komisyonu Üye Seçimi.
 3. Belediye Meclisince Meclis Tatil Kararı alınıp alınmayacağı ve Meclis Toplantı Gününün belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 4. Meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesi.
 5. Efeler Belediyesi iştiraki Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin nakdi sermaye artırımı talebinin görüşülmesi.
 6. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44. Maddesinde belirtilen Çevre Temizlik Vergisi uygulamasına esas bina gruplarında yer alan grup ve derecelere göre belirlenen katı atık ücretleri hususunun görüşülmesi.
 7. Belediyemiz sorumluluk sahasında bulunan tüm kazı işlemlerinde uygulanmak üzere zemin tahrip bedeli hesabına esas, altyapı tetkik ve denetim ücreti (keşif ve denetim bedeli) olarak gelir ücret tarife cetvelinin güncellenmesi hususunun görüşülmesi.
 8. Norma uygun hazırlanan kadro ihdasına ait I Sayılı Dolu Memur Kadro ihdasının yapılması hususunun görüşülmesi.
 9. 2021 yılında Belediyemizde çalıştırılan sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi.
 10. 2022 yılında Belediyemizde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.
 11. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince 1 Adet Geçici İşçinin 12 ay süre ile çalışması hususunun görüşülmesi.
 12. Efeler Belediyesi maliki bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi İzmir Bulvarı Efeler Parkı içi 2596 Ada 1 Parseldeki bodrum katı olmak üzere zemin katta bulunan ticari işletme, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Manolya Parkı 2094 Ada 2 Parselin kuzey cephesinde bulunan ticari işletme ve Umurlu Mahallesi Denizli Karayolu üzeri Mustafa Kemal Yılmaz Parkı içi 476 Ada 10 Parseldeki Halı Saha ve Müştemilatından oluşan taşınmazların kullanım hakkının, mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 448.700,00-TL artırılması, tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilip verilemeyeceği hususunun görüşülmesi.
 13. Efeler Belediyesi maliki bulunduğu Meşrutiyet Mahallesi 2378 Ada 1 Parselde bulunan taşınmazın kullanım hakkının, mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 10 (on) yıllık 293.332,00-TL artırılması, tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye olarak tahsis yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülmesi.
 14. Efeler Belediyesi maliki bulunduğu Zafer Mahallesi 95 Ada 9 Parselde 15.611 m2 alan içerindeki çay bahçesi ve kafeterya ile 1 ve 2 nolu büfe, Zafer Mahallesi 95 ada 24 parsel içindeki 2.651 m2 alan içerisindeki fitnes spor alanı ve taşınmaz, Zafer mahallesi 818 Ada 1 parselde 4.200 m2 büfe ve Kurtuluş Mahallesi 2323 Ada 1 parselde 211,80 m2 kafeterya ve önündeki alandan oluşan taşınmazların, Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 5 (Beş) yıllık 149.178,00-TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye olarak tahsis yapılıp yapılamayacağı hususunun görüşülmesi.
 15. Efeler Belediyesi maliki bulunduğu Çeştepe Mahallesi 893 Parselde bulunan Halı Saha ve İdari Bina (soyunma odası, duş, wc, kafeterya) oluşan taşınmazların, Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 5 (Beş) yıllık 61.122,60-TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye olarak tahsis yapılıp yapılamayacağı hususunun görüşülmesi.
 16. 25.03.2021 tarih 31434 sayılı resmi gazetede yayınlanan Otopark yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda; Efeler Belediyesi Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 232 sayılı kararı ile alınan otoparkların 6 grup olarak belirlenmesini içeren meclis kararı; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2021 tarih ve 431 sayılı kararı ile 5 grup olarak belirlenmesi gerektiği ifade edildiğinden; Otopark bedellerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 17. Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi 473 ada 1 ve 2 parsel nolu uygulama imar planında Bitişik Nizam 9 Kat yapılaşma koşullu Konut + Ticaret alanında kalan taşınmaz için yapılaşma koşullu Aile Sağlığı Merkezi kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 18. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 822 ada 19 parsel nolu nazım imar planı değişikliğine göre Kamu Hizmet Alanı ve Ticaret Alanında, (PTT Başmüdürlüğü) alanında kalan taşınmaz için, Resmi Kurum Alanı ve Trafo Alanı, koşullu Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 19. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 131, 145, 146, 150, 151, 152 nolu yapı adalarında etüt çalışması yapılarak yönetmeliğe uygun hale getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 

                                     M. Fatih ATAY

                                                                                                           Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.