İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.02.2022

03.02.2022 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.02.2022 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10.00’DA

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.

 

 1. Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 1. Engellilik derecesi % 50 ve üzeri olan vatandaşlarımızın kendi adına olan mesken abonelerinden bir adedine ilişkin Katı Atık ücretlerinin % 50 indirimli olarak uygulanması yönünde değiştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 1. Efeler Belediyesine ait olan Alatepe, Danişment, Gödrenli, Mesutlu, Şahnalı ve Tepeköy Mahallelerine ait listede yer alan taşınmazların satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 1. Efeler İlçesi Yeniköy Mahallesi 103 ada 2 ve 6 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.03.2021 tarih 83 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 nazım imar planına göre enerji depolama alanında, kalan taşınmazlar için, yapılaşma koşullu trafo alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiştirilmesi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 1. Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6191 ada 19 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2021 tarih ve 398 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret Alanında, yürürlükte bulunan koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında yer alan taşınmaz için, koşullu Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 1. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 624 ada 127, 183, 187 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2021 tarih ve 396 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret-Konut Alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 187 parsel numaralı ticaret alanında, 127 ve 185 numaralı konut alanında yer alan taşınmazlar için Ticaret-Konut Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 1. Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi 440 ada 29 parsel nolu konut alanında yer alan taşınmaz için yapılaşma koşullu Anaokulu Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 1. Efeler belediyemizce otopark grupları belirlenmediği için ruhsat aşamasında otopark bedel hesabı yapılamadığından otopark bedellerinin belirlenmesine esas olacak konular ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 1. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 168, 169, 171 ve 184 numaralı imar adaları boyunca uygulama imar planında DSİ kanal hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 1. Efeler İlçesi Serçeköy Mahallesi 242 parsel nolu taşınmaz için özel eğitim alan kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

                                                                                                                            M. Fatih ATAY

    Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.