İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

09.06.2016

03.06.2016 ALINAN KARARLAR

       

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.06.2016 TARİHLİ HAZİRAN AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18K-1 pafta, 1395 ada 14 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi M19B18A3C ve M19B18A3D pafta, 132 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsel nolu taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte ekte belirtilen değişikliklerin yapılmasına, karar ekinde belirtilen şekliyle değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.2016 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün taleplerinin uygunluğu toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

6.Efeler Belediyesi ve Başak Eğitim Hizmetleri işbirliği ile düzenlenen I.Matematik Olimpiyatlarında 6 ayrı branşta dereceye giren öğrencilerden ilk ikiye giren öğrencilerin tablet bilgisayar, üçüncü olan öğrencilerin ise zeka oyunu seti ile ödüllendirilmesine, toplam 12 adet tablet bilgisayarın ve 6 adet zeka oyun setinin ücretinin belediye bütçesinden karşılanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

7.Belediye Meclisinin 03.12.2015 gün ve 315 sayılı kararı ile tüm hisseleri belediyemize ait olan Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic.A.Ş.’nin sermayesinin artırılmasına karar verilmiş, sermaye artışının %50’si peşin ödenmiş olup, 2 taksitte ödenmesine karar verilen geri kalan tutarın tamamının Haziran ayında Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine, buna müteakip mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait, Cumhuriyet Mahallesi İzmir Bulvarı Efeler Parkı içi 2596 ada 1 parseldeki  bodrum katı depo olmak üzere zemin katta bulunan ticari işletme, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Manolya parkı içi 2094 ada 2 parselin kuzey cephesinde bulunan ticari işletme, ve Umurlu Mahallesi Denizli Karayolu üzeri Mustafa Kemal Yılmaz parkı içi 476 ada 10  parseldeki Ticari işletme ile halı saha  ve müştemilatından  oluşan taşınmazların kullanım ve işletme haklarının Asliye Hukuk Hakimliği bilirkişi tespiti sonucuna göre 5 (Beş) yıl süre ile Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San.ve Tic.A.Ş.’ne ayni sermaye olarak konulmasına, kullanım süresini aşmamak kaydı ile ve tüm sorumluluk Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San.ve Tic.A.Ş.’ne ait olmak üzere 3. şahıslar eli ile de çalıştırılabilmesinin uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

8.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun 624 ada 167 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1415,67 m2 yüzölçümlü parselde 138,33 m2'ye tekabül eden 4611/47189 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

9.Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi tapunun 1358 ada 31 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 189,19 m2 yüzölçümlü parselde 11,03 m2'ye tekabül eden 7/120 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

10.Aydın Efeler Kurtuluş Mahallesi tapunun, 1261 ada 39 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 193,07 m2 yüzölçümlü parselde 13,82 m2'ye tekabül eden 1382/19307 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

11.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun 1248 ada 25 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 385,39 m2 yüzölçümlü parselde 76,49 m2'ye tekabül eden 7649/38539 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

M. Mesut ÖZAKCAN

   Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.