İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

02.07.2019

03.07.2019 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.07.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 

  1. Zabıt Özetinin okunması.

 

  1. Belediyemiz bütçesinde yer alan ancak yıl içerisindeki harcamalardan dolayı ödeneği yetersiz kalan tertiplere ve belediyemiz bünyesinde yeni kurulan müdürlükler için ek bütçe yapılmasıile ilgili Meclis Plan ve BütçeKomisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Belediyemiz iş sağlığı ve güvenliği yönergesi ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Belediyemiz bünyesinde yeni kurulan müdürlüklerin görev, yetki ve çalışma yönetmelikleriile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını, belediyenin genel teşkilat yapısı içindeki yerini, diğer birimlerle olan ilişkileri ile ilgili usul ve esasları düzenleyen görev, yetki ve çalışma yönetmeliğiile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Belediyemiz 03/08/2017 tarih ve 197 nolu Meclis Kararı ile belirlenen içkili alan bölgeleri içerisinde belirtilen alanlara ilave olarak yeni içkili alan bölgesi belirlenmesiile ilgili Meclis Hukukile Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

  1. 04/01/2018 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı gereğince; Efeler İlçesindeki Merkez Mahalleler ve yine bu kararda kabul edilen mahalleye dönüşen beldelerde,“Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında ve benzeri yerlerde” (İzmir-Aydın Otoban Kavşağının doğusunda yer alan 128 Ada, 129 Ada, 130 Ada, 131 Ada,620 Ada) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatında bulunulması halinde bahse konu işletmelere yeni ruhsat verilip verilemeyeceği, önceki zamanlarda açılmış bu tip iş yerlerinin ruhsat devrinin yapılıp yapılamayacağıile ilgili Meclis İmarile Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.