İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.08.2017

03.08.2017 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.08.2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 1 adet dosyaya ait Meclis İmar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

3.İçkili alan bölgelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hukuk ile Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

4.Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Özel Güvenlik Hizmetlerinde görev almak üzere Açık İhale Usulü ile Personel Hizmet Alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ve yıllara sari (yaygın) olarak yapılabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5.Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi Kuruluşu, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6.Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe bölüm eklenmesi ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7.2017 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8.Belediyemizin Koordinasyonunda Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği ile ortaklaşa düzenlenmesi düşünülen “EFELER ve EFELİK“ konulu ulusal şiir yarışmasında verilecek olan ödüllerin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9.Engelliler Parkı/Hisler Parkı yapımına yönelik KEBUDER ile yapılan protokolün iptal edilmesi ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10.Aydın Efeler Ata Mahallesi tapunun 2053 ada 3 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 151,59 m2 yüzölçümlü parselde 7,58 m2'ye tekabül eden 1/20 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

11.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1494 ada 21 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 601,01 m2 yüzölçümlü parselde 88,15 m2'ye tekabül eden 11/75 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

12.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1766 ada 27 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 293,57 m2 yüzölçümlü parselde 1,85 m2'ye tekabül eden 185/29357 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

13.Aydın Efeler Orta Mahallesi tapunun 1430 ada 27 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 321,93 m2 yüzölçümlü parselde 10,77 m2'ye tekabül eden 359,000/10731.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

14.Aydın İli Efeler İlçesi Orta Mahallesi tapuda 1431 ada 49 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 281,42 m² yüzölçümlü parselde 5,17 m²'ye tekabül eden 517/28142 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

15.Aydın Efeler Ovaemiri Mahallesi tapunun 213 ada 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 349,54 m2 yüzölçümlü parselde 153,33 m2'ye tekabül eden 15333/34954 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

16.Aydın İli Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi tapuda 169 ada 10 parselde kayıtlı imar planında sanayi alanında kalan 12.241,84 m² yüzölçümlü parselde 674,69 m²'ye tekabül eden 67469/1224184 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

          M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.