İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

30.09.2022

03.10.2022 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/10/2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16:00’DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 

  1. Zabıt Özetinin okunması.
  2. Efeler Belediyesi Kent Orkestrası kurulması hususunun görüşülmesi.
  3. 03.08.2017 Tarih ve 197 Sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen İçkili Alan Bölgesine ilave yapılması hususunun görüşülmesi.
  4. 5393 sayılı Belediye yasasının Diğer Kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75 nci maddesine istinaden, Mahalli İdare Kurumlarıyla ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’ a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
  5. Efeler Belediyesi yetki ve sorumluluğu altındaki cadde, sokak, yol, meydan ve diğer tüm yerlerdeki fiber-optik kablo ve diğer hatlardan alınacak Geçiş Hakkı Ücretleri ile ilgili konularda Efeler Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
  6. 2023 yılı Performans Programının görüşülmesi.
  7. 2023 yılı Gelir Ücret Tarifesinin görüşülmesi.
  8. 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi.
  9. 25.03.2021 tarih 31434 sayılı resmi gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda, Otopark bedellerinin belirlenmesine esas olacak konuların görüşülmesi.
  10. İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 836 ada 12, 15 ve 16 parseller ile 1513 ada 16, 17, 18 parsel nolu taşınmazlar, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu gelişme konut alanı, eğitim alanı, ibadet alanı, park, yeşil alan, otopark alanı içerisinde yürürlükte olan UİP 2131 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

 

 

 Abidin ARSLAN

Belediye Başkan V.

©2023 Efeler Belediyesi.