İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

02.11.2022

03.11.2022 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2022 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:00’DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

  1. Zabıt Özetinin okunması.
  2. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde ve yol yapım çalışmaları kapsamında, mücavir alan sınırları dışında ve ilimize bağlı ilçeler bazında kombi aracıyla sathi kaplama ile yol düzenlemesi yapılması yönündeki birim maliyetlerin gelir ücret tarifelerine eklenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  3. 2022 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesine ekleme yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  4. İlimiz Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6020 ada 9 parsel nolu, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Temel Eğitim Tesis Alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanında kalan taşınmaz için, yapılaşma koşullu İlk Okul Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  5. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1963 ada 2 ve 3 parsel nolu, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Eğitim Alanı ve Sosyal Tesis Alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma koşullu konut alanında kalan taşınmazlar için, yapılanma koşullu Halk Eğitim Merkezi ve yapılanma koşullu Sosyal Tesis Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  6. İlimiz Efeler İlçesi, Dalama Mahallesi, Bahçearası Mevkii, tapunun 279 ada, 24 parsel numaralı Aydın Büyükşehir Belediyesinin 14.04.2022 tarih ve 118 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Özel Sosyal Tesis Alanında,  Mülga Dalama Belediyesince onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılanma koşullarına sahip konut adası içerisinde yer alan taşınmaz için yapı yaklaşma mesafesi her taraftan 5 metre yapılanma şartı ve Özel Sosyal Tesis Alanı (Engelli Bakım Merkezi) fonksiyonu belirlenmiş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

         M. Fatih ATAY

        Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.