İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.12.2015

03.12.2015 MECLİS GÜNDEMİ

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.12.2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 3 adet dosyaya ait Meclis İmar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

3.Bütçe fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyleri arasındaki ödenek aktarmaları ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4.Tüm hisseleri belediyemize ait olan Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic. A.Ş.ne ayni sermaye artırımı yerine daha önce karar alınan 2.000.000,00-TL.lik sermaye artırımının nakdi olarak yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5.2016 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklikler yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6.Işıklı Mahallesi Işıklı Sokakta 811’e kadar numaralandırılan sokakta 759-811 arasındaki numaraların da içkili alan bölgesine eklenmesi hususu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

7.Efeler Zabıta Müdürlüğü Karakolu olarak kullanılan Ramazanpaşa Mahallesi Barbaros Caddesi Bedesten İşhanındaki Aydın 3.İcra Müdürlüğü ile Aydın 2.Sulh Hukuk Mahkemesine tahsis edilen toplantı salonunun tahsis sürelerinin uzatılıp, uzatılamayacağı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8.Belediyemiz Meclisinin 07/05/2015 tarih ve 162 sayılı kararı ile mülkiyeti belediyemize ait Tepecik Mahallesi PTT şubesi ile Osman Yozgatlı Mahallesi PTT şubesinin 2 (İki) yıl olan tahsis sürelerinin 5 (Beş) yıl olarak değiştirilip,  değiştirilemeyeceği ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9.Aydın İli Efeler İlçesi Hasan Efendi Mahallesi tapunun 355 ada 1 parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

10.Aydın İli Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi tapunun 238 ada 11 parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

11.Aydın Efeler Kemer Mahallesi tapunun, 1845 ada, 4 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 2352,97 m2 yüzölçümlü parselde 364,14 m2'ye tekabül eden 2142/13841 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı, takası veya kat karşılığı verilmesi ile ilgili Meclis İmar Komisyonu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclis Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

12.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 1476 ada, 41 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1105,28 m2 yüzölçümlü parselde 0.98 m2'ye tekabül eden 49/55264 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar Komisyonu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclis Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

13.Aydın Efeler Ata Mahallesi tapunun, 6263 ada, 48 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 518,92 m2 yüzölçümlü parselde 8.02 m2'ye tekabül eden 401/25946 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar Komisyonu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclis Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

14.Aydın Efeler Ovaemiri Mahallesi tapunun, 248 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında ticari alanda kalan 9.309,46 m2 yüzölçümlü parselde 344,91 m2'ye tekabül eden 34491/930946 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı veya kat karşılığı verilmesi ile ilgili Meclis İmar Komisyonu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclis Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

 

                                                                                                                      M.Mesut ÖZAKCAN

                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.