İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.12.2020

03.12.2020 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.12.2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10.00’DA

BELEDİYE NEVZAT BİÇER MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

  1. Zabıt Özetinin okunması.
  2. Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait olan Aydın İli, Efeler İlçesinde bulunan ekli listedeki taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ''Meclisin Görev ve Yetkileri'' başlıklı 18. Maddesinin (e) fıkrasında ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' denildiğinden, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışının yapılıp yapılamayacağı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
  3. Efeler Belediye Meclisi'nin 03/08/2017 tarih ve 199 sayılı Kararı ile gönüllülük esasına göre Belediyemiz çalışanlarından oluşturulan "Arama - Kurtarma Ekip (EFAK)" üyelerimizce arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere uluslararası standartlarda hazırlanmış ve yine bu faaliyetlerde kullanılmak üzere gerekli alet edevatla donatılmış Arama-Kurtarma Aracı satın alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  4. 2021 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  5. Kemer Mahallesi 6623 ada 1 parsel nolu park ve ticaret alanında ve 2632 ada 2 parselnolu park ve konut alanında imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  6. İlimiz Efeler İlçesi Orta Mahalle 1092 ada 30 parsel nolu Konut Alanında kalan taşınmaz için yapı kitlesinin yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  7. İlimiz Efeler İlçesi Şevketiye Mahallesi 131 ada 1 parsel nolu Sağlık Tesis Alanında kalan taşınmaz için yükseklik belirlenmesi amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  8. İlimiz Efeler İlçesi Ata Mahallesi 6722 ada 1 parsel ve Orta Mahalle 2768 ada 42 parsel nolu konut alanında kalan taşınmazlar için yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde trafo alanı belirlenmesi amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

                       M. Fatih ATAY

                                                                       Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.