İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

13.01.2016

04.01.2016 ALINAN KARARLAR

  BELEDİYE MECLİSİNİN 04.01.2015 TARİHLİ OCAK AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden, Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası ilk çalışma günü toplanmasına, Meclis Tatil Kararının alınmamasına oturuma katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

3.Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için gizli oyla yapılan Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi sonunda kullanılan 36 oydan;  33 oy alan İsmail TÜRKBAY,33 oy alan Sıdıka FAHLİOĞULLARI, 33 oy alan Ramazan SUBAŞI, 33 oy alan Mustafa TOLAN ve 31 oy alan Fikri AYDIN’ın Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

4.22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

5.Belediyemizin çeşitli birimlerinde 2015 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre çalışan ve çalışması devam etmekte olan Sözleşmeli Personel kadrolarına 01.01.2016 tarihinden itibaren, yeni işe başlayacak tam zamanlı personeller için ise göreve başladığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere aylık olarak tam zamanlı sözleşmeli personeller için ödenecek ücretlerin 2016 yılında göreve başladıkları tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında belirtilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı bakanlıkça belirlenen 1 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Sözleşmeli Personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyip geçici işçi pozisyonunda istihdam edilmeye devam olunan 2 adet Geçici İşçinin aynı kanun gereğince, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince 12 ay süre ile çalışmalarına, hazırlanan Vize Cetvellerinin vize edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 9 adet dosyanın incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

8.2016 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklikler yapılması hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi tapunun 6430 ada 7 parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususu Meclis İmar İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Aydın ili Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 6440 ada, 35 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 327.04 m2 yüzölçümlü parselde 133.30 m2'ye tekabül eden 6665/16352 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12.Aydın ili Efeler ilçesi Cuma Mahallesi tapunun, 212 ada, 29 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 283.54 m2 yüzölçümlü parselde 35.18 m2'ye tekabül eden 1759/14177 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13.Aydın ili Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi tapunun, 833 ada, 32 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 194.58 m2 yüzölçümlü parselde 18.73 m2'ye tekabül eden 1873/19458 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14.Aydın ili Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi tapunun, 825 ada, 124 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 437.96 m2 yüzölçümlü parselde 53.57 m2'ye tekabül eden 5357/43796 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15.Aydın ili Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1297 ada, 33 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 306.85 m2 yüzölçümlü parselde 11.71 m2'ye tekabül eden 1171/30685 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

16.Aydın ili Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6404 ada, 32 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 483.47 m2 yüzölçümlü parselde 120.62 m2'ye tekabül eden 1097/4397 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.