İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

31.12.2020

04.01.2021 MECLİS GÜNDEMİ

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.01.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16.00’DA

BELEDİYE NEVZAT BİÇER MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Denetim Komisyonu Üye Seçimi.
 3. Belediye Meclisince Meclis Tatil Kararı alınıp alınmayacağı ve Meclis Toplantı Gününün belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 4. 2019 yılı Sayıştay Denetim Sonuçlarının Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
 5. 2872 Sayılı Kanun ve bağlı Atık Yönetimi Yönetmeliği ile 0 Atık Yönetmeliği, Atık Getirme Tebliği kapsamında, Belediyemizin görev/yetki ve sorumluluğunda olan “Giysi-Tekstil Atığı Ayırma/Toplaması işiyle ilgili olarak, lisanslı kurum/kuruluş ve işletmelerle protokol yapılabilmesi ve söz konusu protokolün imzalanabilmesi için Belediye başkanı Mehmet Fatih ATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 6. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereğince, Efeler Belediyesi Yayın Yönetmeliği’nin görüşülmesi.
 7. Belediyemizde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.
 8. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince 1 Adet Geçici İşçinin 12 ay süre ile çalışması hususunun görüşülmesi.
 9. Norma uygun hazırlanan derece değişikliğine ait III Sayılı Dolu Memur Kadro Değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.
 10. Norma uygun hazırlanan unvan değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.
 11. İlimiz Efeler İlçesi Orta Mahalle 6588 ve 6576 nolu yapı adaları, Tepecik Mahallesi 241ve 242 nolu yapı adaları, Orta Mahalle 820 ada 43 parsel nolu taşınmazlarda yapılaşma koşullarının düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 12. İlimiz Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi 825 ada 17 parsel, 1212 ada 200 parsel ve Güzelhisar Mahallesi 1212 ada 203 parsel nolu konut, Çocuk Bahçesi Oyun Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı, Trafo Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 13. İlimiz Efeler İlçesi Kalfaköy Mahallesi 101 ada 8 parsel nolu Yüksek Öğretim Alanında kalan taşınmaz için Sosyal Tesis Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 14. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2356 ada 1 parsel nolu konut alanında kalan taşınmaz için konut alanı kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 

 

                             M. Fatih ATAY

                                                                                                          Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.