İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

10.02.2016

04.02.2016 ALINAN KARARLAR

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.02.2016 TARİHLİ ŞUBAT AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2.Efeler İlçesi Orta Mahallesi 17M-I pafta 6605 ada 10 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin nüfus artışına sebep olmadığından, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L-IV pafta, 2293 ada 1 ve 5 parsel ile 2276 ada 1,2,3,4 parsel nolu taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin nüfus artışına sebep olmadığından sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı, imar planı değişikliğinde önerilen yüksekliğin çevre yapı adalarına uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Efeler İlçesi, Cumhuriyet (Meşrutiyet) Mahallesi, 18K-IV pafta, 1418 ada 13 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin nüfus artışına sebep olmadığından sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi UİP-11805 PİN işlem No’lu imar planı değişikliğinin Yarı Bitişik Nizamlar ile ilgili plan notunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 17.1 maddesine uyarlılık gösterdiği; otoparklar ile ilgili plan notunun, Mülga Aydın Belediye meclisi tarafından onaylanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı plan notlarının 37. ve 38.maddesi ile bütünlük sağlayacağı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi UİP-11800 PİN işlem No’lu imar planı değişikliğinin Yarı Bitişik Nizamlar ile ilgili plan notunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 17.1 maddesine uyarlılık gösterdiği; otoparklar ile ilgili plan notunun, Mülga Aydın Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı plan notlarının 37. ve 38.maddesi ile bütünlük sağlayacağı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.İlimiz, Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi UİP-10251 PİN işlem No’lu imar planı değişikliğinin Yarı Bitişik Nizamlar ile ilgili plan notunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 17.1 maddesine uyarlılık gösterdiği; otoparklar ile ilgili plan notunun, Mülga Aydın Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı plan notlarının 37. ve 38.maddesi ile bütünlük sağlayacağı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.İlimiz, Efeler İlçesi, Ovaeymir Mahallesi UİP-11797 PİN işlem No’lu imar planı değişikliğinin Yarı Bitişik Nizamlar ile ilgili plan notunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 17.1 maddesine uyarlılık gösterdiği; otoparklar ile ilgili plan notunun, Mülga Aydın Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı plan notlarının 37. ve 38.maddesi ile bütünlük sağlayacağı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.İlimiz, Efeler İlçesi, Dalama Mahallesi UİP-11802 PİN işlem No’lu imar planı değişikliğinin Yarı Bitişik Nizamlar ile ilgili plan notunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 17.1 maddesine uyarlılık gösterdiği; otoparklar ile ilgili plan notunun, Mülga Aydın Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı plan notlarının 37. ve 38.maddesi ile bütünlük sağlayacağı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Mülkiyeti Belediyemize ait, Yukarı Kayacık Mah. 2 pafta 114 ada 15 parsel avlulu kargir ev, Sıralılar mah. 11 pafta 751 parsel avlulu kargir ev, Konuklu  mah. 2 pafta 1022 parsel avlulu kargir ev ve Pınardere mah. M198.19A.2B pafta 103 ada 2 parsel bulunan arsa nitelikli lojmanları cami görevlilerince imamevi olarak kullanılmak üzere ilçe Müftülüğünün  3 yıllığına bedelsiz olarak  tahsis edilmesi talebinin yeniden incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

11.Mülkiyeti belediyemize ait, Ambarcık, Baltaköy, Emirdoğan, Işıklı, Kadıköy, Kızılcaköy, Kocagör, Konuklu, Kuloğulları, Kuyucular, Kuyulu, Pınardere, Serçeköy, Dalama, Ovaeymir ve Yılmazköy Mahallerinde Tarımsal Yayımı Gerçekleştirme (TARGEL) Projesinin aksatılmadan yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerin halen görev yaptıkları hizmet binalarının 1 (Bir) yıl süre ile ücretsiz olarak tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

12.Aydın Efeler Orta Mahallesi tapunun, 1663 ada, 46 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204.98 m2 yüzölçümlü parselde 2.22 m2'ye tekabül eden 3/277 paylı belediye hissesinin KDV hariç 3.385,50 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

13.Aydın Efeler Ata Mahallesi tapunun, 1832 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 543.57 m2 yüzölçümlü parselde 4.52 m2'ye tekabül eden 1/120 paylı belediye hissesinin KDV hariç 5.424,00  TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

14.Aydın Efeler Umurlu Mahallesi tapunun, 193 ada, 28 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 156.51 m2 yüzölçümlü parselde 11.02 m2'ye tekabül eden 1102/15651 paylı belediye hissesinin KDV hariç 6.612,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

15.Fen İşleri Müdürlüğüne ait bölümde geçiş ücretine yönelik metrede 0,70 TL bedelin gelir ücret tarifesine eklenmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.