İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.05.2018

04.05.2018 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. 2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taş.Yön.Dön.ve Kesin Hesap Cetveli ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 3. 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 4. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Koruma ve Güvenlik Birim Amirliği kurulması ve Koruma ve Güvenlik Birim Amirliği Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 5. İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren ve federasyonumuza üye spor kulüplerinden Yıldızspor’a nakdi yardım yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 6. İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren ve federasyonumuza üye spor kulübünün amatör olarak akademi lig ve yerel liglerde mücadele eden Altyapı Ul4-Ul5-Ul6-Ul7-Ul8-Ul9 Takımlarına nakdi yardım yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 7. Efeler İlçesi Zafer Mahallesi 19L3 pafta 1930 ada 4 parsel numaralı 3079,90 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 8. Efeler İlçesi Yağcılar Mahallesi 101 ada 37 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 9. Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesinde park alanında kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 10. Efeler İlçesi Orta Mahallede bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanında kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 11. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesinde bulunan UİP-11805 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sanayi alanında kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 12. Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 880 ada 17 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 13. Efeler İlçesi Ata Mahallesi 2063 ada 17,18,19,20 parsel,2066 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parsel,2067 ada 1,2,3,4,5,6,7 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 14. Efeler İlçesi Ata Mahallesi 6287 ada 1 parsel, 6288 ada 1,7,8,10,15,16,17 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 15. Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi tapunun 463 ada 17 parselinde kayıtlı taşınmazın imar planında yol alanında kaldığından kamulaştırılmasını teminen 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

 

                                                                                                          M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.